منو
حمید عباسی

حمید عباسی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٥٩٩
لایک
٢٦٨
لایک
دیس‌لایک
٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,١٤٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٥٩٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١٤٦
لایک
لایک
٢٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

و قس علی هذا

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

کارآشنا

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

سفته بازی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

پسابینی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

گیرندۀ نظر، جالب توجه

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
We look forward to your comments on the above-mentioned proposal.
دیدگاه
٣

ما چشم انتظار نظرات شما روی پیشنهاد مذکور هستیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
She was deeply apprehensive about her future.
دیدگاه
٣

او بابت آینده اش عمیقاً دلواپس بود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
After all a hero is human.
دیدگاه
١

آخر، قهرمان هم یک آدمیزاد است.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
as happy and carefree as a child
دیدگاه
٢

شاد و سرخوش همچو طفل

تاریخ
١ سال پیش
متن
You have no reason to be apprehensive of the future.
دیدگاه
٢

دلیلی ندارد که نگرانت آینده ات باشی.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.