منو
هژیر رنجبران

هژیر رنجبران

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٩٤
لایک
١٦٧
لایک
دیس‌لایک
٤٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٧٠٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٩٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٠٨
لایک
لایک
١٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

دل آگه یا دلآگه؛ از پیوستگیِ دل و آگه یا آگهی. به چمِ ( معنیِ ) آگاه شدنِ دل، یا در دل افتادنِ آگاهی. ویرآگه یا هوشآگه؛ از پیوستن ویر ( خرد ) و آگه ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

وقت عربی شده یا گویش عربیِ "وَت" می باشد که بارها در اوستا آورده شده و بکار رفته؛ برای نمونه در اوستا: • یَوَت = تا زمانی که، تا هنگامی که • اَوَت = ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

کسی ست که گمان می کند از دیگران بهتر می داند، و هرچه بیشتر از سوی هوادارانش پشتیبانی شود و خودخواسته بر جایگاهش پافشاری کند، بیشتر در خودبینی و خودکا ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

هم افزایی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

با نگرش به درونمایه ی خوش بینانه ی این واژه، می توان از برابر "زرگاه" ( از پیوستن زر یا همان طلا با گاه یا همان زمان ) به چمارِ ( معنی ) وقت طلایی یا ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.