دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٥١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠١٧
لایک
لایک
٣٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٠

اناره

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

آذری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

گلاج

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

گوشتالو

دیدگاه
٤

یت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.