منو
Zarymeidany
ویژه

Zarymeidany

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣,٧٩٨
رتبه کل
٨٦٢
رتبه کل
لایک
٣٩٧
لایک
دیس‌لایک
٨٦
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٥٩
لایک
لایک
٣٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٢

خل Have you gone nuts? خل شده ای؟

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

هر جور عشقته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٤

They lived happily ever after به خوبی و خوشی زندگی کردند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٠

سرزدن به جایی و به کسی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

به کسی چیزی نگو

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'm not worried at all.
دیدگاه

من اصلا نگران نبودم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Let's take five and get some coffee.
دیدگاه
٢

بیایید استراحت کنیم و کمی قهوه بگیریم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.