منو
علیرضا عسکری

علیرضا عسکری

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢٦,٠١٤
لایک
٢,٦٨١
لایک
دیس‌لایک
٣٩٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

علیرضا عسکری

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٠١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٣
لایک
لایک
٢,٦٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨٧

ارائه کردن / دارا بودن / داشتن This restaurant features some kind of sandwiches

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦٦

لیست , مجموعه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٢

مقابله - مدارا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٦

بررسی و رسیدگی کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٦

مرتفع کردن - برآورده کردن مورد توجه قرار دادن I didn’t really address the problem directly.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He is neither honest nor clever.
دیدگاه
٠

او نه شرافتمند و نه باهوش است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Can you account for your movements on that night?
دیدگاه
٤

آیا میتوانی حرکت خود را درآن شب توجیه کنی؟

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Recent pressure at work may account for his behavior.
دیدگاه
٠

فشار اخیر در کار ممکن است توجیه رفتار او باشد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The ballerina defected from the Soviet Union and took up residence in England.
دیدگاه

Ballerina اتحاد جماهیر شوروی را ترک کرد و در انگلستان اقامت گزید.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.