منو
فاطمه

فاطمه

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٠٠٢
لایک
٢٠٦
لایک
دیس‌لایک
٢٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤١٨
رتبه کل
درباره‌ی من:

Psychology

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٠٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤١٨
لایک
لایک
٢٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

عینی هوش انظمامی :هوش عینی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

مراقبت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

وکالت اجتماعی ( درروانشناسی )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

خصوصیات فضایی محیط_فاصله فیزیکی_نزدیکی، هم جواری_فاصله راحتی_فضای شخصی_حریم شخصی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

آموزشی و تحقیقی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.