دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,١٩٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٥٠٥
لایک
لایک
٢٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

عینی هوش انظمامی :هوش عینی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

نفس کشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

دو صحرایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

بلند کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

آراء

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.