منو
فاطمه عبدی

فاطمه عبدی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٧٦٨
لایک
١٩٠
لایک
دیس‌لایک
٦٦
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٥٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٦٥
لایک
لایک
١٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

دور و بر انداختن، پخش و پلا کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

be no slouch at = to be very good at در کاری بسیار خوب بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

ظروف آشپزخانه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

به معنی کدو هم هست.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

بادیان

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
There is a beautiful arch across the entranceway.
دیدگاه
٣

طاق زیبایی در سرتاسر ورودی است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is it customary to tip hairdressers in this country?
دیدگاه
٨

تو این کشور، انعام دادن به آرایشگرا رسمه؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He is cut out for an artist.
دیدگاه
٣

او ساخته شده برای بازیگری.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
the bite of the cold
دیدگاه
٦

سوز سرما

تاریخ
١ سال پیش
متن
The floor looks so blank without the rug there.
دیدگاه
٥

کف اینجا بدون قالیچه خیلی خالی به نظر می رسه.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.