دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٧٥
لایک
لایک
٢٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

فردی با قد نه چندان بلند اما قوی و سالم

دیدگاه
٠

Used to say that someone intentionally says or does something when another person is not there and cannot know about it BEHIND SOMEONE'S BACK - Camb ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

پیامد غیرمنتظره اما خوب

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

ضریب برجهندگی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

تقریبا همه

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The shelf sags because of the heavy books on it.
دیدگاه
٠

قفسه به خاطر کتاب های سنگین رویش، شکم می دهد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We can't afford the hideous cost of heating this house.
دیدگاه
١

پرداخت هزینه سرسام آور گرمایش این خانه در توان ما نیست.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Our basketball team made number one last season.
دیدگاه
١

تیم بسکتبال ما در فصل گذشته، تیم برتر شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
His captors made him sign a confession.
دیدگاه
٠

اسارتگران او را مجبور کردند که اعترافی را امضا کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
He didn't show up for work yesterday, so today he got the sack.
دیدگاه
٤

دیروز سر کار نیامد برای همین امروز اخراج شد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.