برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آبتین توکلی

آبتین توکلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1
آسیب زا
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

2 اینایی ک بدون فکر و آنی نظر میدن ! ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

3 1.ماده ای ک ضد چربی باشه و یا اینک جلوی خونریزی رو بگیره
2.criticize
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

4 خز شده ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

5 متعصب (خصوصا از نوع مذهبی) ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

6 چیزی ک esoteric باشه عده کمی قادر به درک و فهمش هستن
مثلا:
the esoteric world of scientific supercomputing
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

7 دیدید مثلا میگن طرف ادم ِ مشتی ایه ، دمش گرمه ،
ی ادم ِ "مشتی " تو قید و بند منفعت نیست !
رفاقتی اگه دستش برسه کمک میکنه ب بقیه

پس :
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

8 غمگینی ک باعث میشه زندگی از روال عادی خارج بشه ... مخضوصا بخاطر فوت یا به هر دلیلی ک اون شخص رفته (کات کردن و ....) ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

9 بازخواست
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

10 ب کسی میگن malevolent ک دوست داره ب هر طریقی ب دیگران آسیب بزنه ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

11 رادیکال ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

12 تسلط یک ایدئولوژی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

13 سه تا نکته:
1-مثلا وقتی میگیم فلان چیز strikes you , یعنی این "چیز" باعث میشه شما بهش فکر کنید و یا اونو جذاب ببینید:
if something strikes you ...
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

14 احتیاط در سخن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

15 به کسی میگن redoubtable که :
قابل احترام باشه
یا
موجب ترس شما باشه
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

16 برق اسا ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

17 پشتیبانی ، حمایت
Ex:
Discuss why you disagree with a claim and the reasoning that underpins the claim.
١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

18 دستورالعمل
، پروتکل استاندارد
١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

19 در زبان عامیانه به معنی "سپری کردن زمان در زندان" ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

20 خودمونی بخوام بگم میشه "پیچوندن :)) "
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

21 Syn :
Effrontery - presumptuousness

گستاخی - بی پروایی-جسارت


١٣٩٩/٠٨/١٨
|

22 مصمم ، با انگیزه ، جسور
courage and determination

Ex:
He 's a small kid, but he has plenty of moxie
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

23 (Longman)
تغییر کوچک در اندازه ، حرکت ، کیفیت.....

مثال :
Climatic perturbation
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

24 در مهندسی ژنتیک =>مهاری

Repressible promoter =>پروموتر مهاری
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

25 در biology , به مفهموم " آلودگی" ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

26 محدود ، کوته نظر

:Syn
Parochial
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

27 کمر شکن ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

28 خودمونی بخوام بگم ، دیدید میگن "فلانی یخه؟"
Phlegmatic ی همچین چیزیه
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

29 منش ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

30 چیزی ک tractable باشه، مواجه شدن با اون قابل کنترل و مدیریت هست

خودمونی تر بگم :)
میشه handle ش کرد D;
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

31 یکی از چهار اسب مدرسه جادوگری Hogwarts در harry potter


Gryffindor is one of the four Houses of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, ...
١٣٩٩/٠١/٢٩
|