دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠,٩٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩٥
لایک
لایک
٢,٢٠٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

causing you to have fear or respect for something or someone because they they are large powerful or difficult باعث ترس یا احترام به چیزی یا کسی می ش ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

the movement of something in one direction

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

to grow or develop successfully

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

extremely

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

وخیم کشنده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
All countries are being asked to cut down on their use of non-renewable resources .
دیدگاه
١٠

از همه کشور ها درخواست می شود که استفاده از منابع غیر قابل تجدید را کم کنند و کاهش دهند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The military regime has promised to restore democracy soon.
دیدگاه
١١

رژیم نظامی قسم خورده است که به زودی دموکراسی را باز میگرداند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.