التن قاسمپور

التن قاسمپور سلام به همگی من التن قاسمپور هستم.
اگه دنبال یه چیز متفاوت هستید حتما عضو کانال gaming من که بیشتر راجع به پابجی موبایل خواهد بود در تلگرام عضو شوید. @GANGESTEgaming1
و همچنین پیج gaming من در اینستاگرام دنبال کنید. ( ID ( gangstergaming1385
و در آپارات نیز کانال GANGESTE GAMING را دنبال کنید.
چرا می خونی و عمل نمیکنی؟!؟!!
زود باش منو دنبال کن تا حال کنی👌 🕶 ️😳

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinscription١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٤کتیبهگزارش
0 | 0
inflection١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٤آهنگ ( صدا )گزارش
2 | 0
incision١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤شکاف بریدگیگزارش
0 | 0
immeasurable١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٤بسیار فراوانگزارش
0 | 0
hyperactive١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٤فرد پیش فعالگزارش
0 | 0
descendant٠٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نسله زاده اولاد نوادگزارش
0 | 0
derivative٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٤گرفته شده از. . .گزارش
0 | 1
defer٠٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٤delay تاخیرگزارش
0 | 1
defect٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نقص و کاستی بدنیگزارش
0 | 0
deceitful٠٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٤دروغگو مکار فریبکارگزارش
0 | 0
constructive٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٤مفید سودمندگزارش
2 | 0
comet٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٣ستاره دنباله دارگزارش
2 | 0
contradict١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢تکذیب کردنگزارش
0 | 0
cocoon١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٢پیله کرم ابریشمگزارش
0 | 0
clairvoyance١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٢روشن بینیگزارش
0 | 0
cellular١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٢بافت سلولیگزارش
0 | 0
budget١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٢بودجهگزارش
2 | 0
blatant١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٢( دروغ ) بزرگ و باور نکردنیگزارش
0 | 0
aura١٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٢حالت و روحیهگزارش
0 | 0
agitate١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٢عصبانی کردنگزارش
0 | 0
affluent١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢پولدار ثروتمندگزارش
0 | 0
coincidence١٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨two things happening in the same timeگزارش
2 | 0
lodge١٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨become firmly stuckگزارش
0 | 0
omen١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨a sign of what will happen in the futureگزارش
0 | 0
descendant١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨someone related to a person living long agoگزارش
2 | 0
respectively١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨in the same order that someone was mentionedگزارش
0 | 0
inscription١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨a writing carved on stoneگزارش
0 | 0
vigor١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨physical or mental energyگزارش
0 | 0
choke١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨be unable to breatheگزارش
0 | 0
doom١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨death or a terrible event in the future that you cant avoidگزارش
0 | 0
nefarious١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨evil, criminalگزارش
2 | 0
lie convincingly١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨lie in a way that people believe youگزارش
2 | 0
seventies١٧:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٣Period of 10 yearگزارش
2 | 1
ناقض١٥:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣نقض کننده، پیمان شکن، بی وفاگزارش
0 | 1
carousel١٥:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٣Baggage claim areaگزارش
5 | 1
give it a go٠٧:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣To start doing itگزارش
0 | 1
charismatic١٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٢Some one who has powerful mindگزارش
2 | 1
innovative١٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٢Creative, خلاق، نو آور، تازهگزارش
2 | 1
political thinker١٢:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٢Political scientistگزارش
0 | 1
kidnapped١٢:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٢Stolenگزارش
0 | 1
expression١٢:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٢اصطلاح، حالت، قیافهگزارش
2 | 1
licence١٢:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٢مجوز، گواهیگزارش
0 | 1
identified١٢:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٢شناخته شدهگزارش
5 | 1
feminist movement٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٢جنبش طرفدار حقوق زنانگزارش
0 | 1
brilliant shipbuilders٠٩:١١ - ١٣٩٩/١٢/٢٢کشتی سازان ماهرگزارش
0 | 1
alternative moments٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٢لحظات جایگزینگزارش
0 | 1
couchsurfer١١:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٢١افراد عضو کمپین coach surfing کمپین coach surfing:نوعی سایت گردشگریگزارش
2 | 1
break ground١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١٧Startگزارش
2 | 1
a millennium١٧:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٢نشان دهنده هزار سال است. 1000 yearsگزارش
0 | 1
treated unfairly١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١١/١١رفتار ناعادلانهگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهnonrenewable١١:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١٥
• All countries are being asked to cut down on their use of non-renewable resources .
از همه کشور ها درخواست می شود که استفاده از منابع غیر قابل تجدید را کم کنند و کاهش دهند
23 | 1
restore١١:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/١٥
• The military regime has promised to restore democracy soon.
رژیم نظامی قسم خورده است که به زودی دموکراسی را باز میگرداند
21 | 0