منو
الهام شیخی ابو مسعودی

الهام شیخی ابو مسعودی

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢٧٩
لایک
٢٨
لایک
دیس‌لایک
٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٥,٤١٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥,٤١٢
لایک
لایک
٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

ارشک - پادشاه اشکانی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

دور ریز

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

اردوان پارسی از پادشاهان ایران

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

از این فراتر . . .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

با بررسی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.