منو
احسان جعفری

احسان جعفری

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٩٢
لایک
٢٠٢
لایک
دیس‌لایک
٦٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٨٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٨٧
لایک
لایک
٢٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

قره اغاج

دیدگاه
٢٤

روبرت کخ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

آب تنی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

رسا

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

هل

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.