دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٧٠
لایک
لایک
٢١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

آب تنی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٤

قره اغاج

دیدگاه
٠

کاپا

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

کسل

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

نیامد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.