ایلیا مهدی خانی

ایلیا مهدی خانی 🌹 رتبه ۱۵ مترجمان
🌹 تخصص در زمینه مدارات الکترونیکی ساخت و طراحی ربات
🌹 سایبر امنیتی ( همیار پلیس فتا )
🌹 مدرس اصول سخنرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhappy١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨خوشحال، سرخوش، مسرور، شادگزارش
5 | 0
money١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨سرمایه، پولگزارش
5 | 0
lion١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨شیر ( حیوان درنده )گزارش
9 | 1
food١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨غذا، خوراک، طعامگزارش
7 | 0
name٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢اسم، نام، نامیدنگزارش
5 | 1
good١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١خیر، خوب، خوشگزارش
5 | 0
pa'anga٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤واحد پول کشور ( تونگا )گزارش
0 | 0
WE٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨ما، ضمیر اول شخص جمعگزارش
5 | 0
YOU٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨تو، شماگزارش
9 | 2
sorry٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨متاسفم، شرمنده ام، عذر میخواهمگزارش
7 | 1
CAT٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨گربه🐈گزارش
14 | 1
welcome١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨خوشامد گویی، پذیرایی کردنگزارش
2 | 1
Wait١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨صبر کردن، منتظر ماندن، وایساگزارش
7 | 1
black١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨رنگ سیاه، تاریک، چرک و کثیفگزارش
2 | 1
red١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨رنگ سرخ، قرمزگزارش
0 | 1
رهگذران١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨روندگان، عابران، عبورکنندگانگزارش
25 | 3
dead٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥مرده، مردن، زنده نبودن، فوت شدهگزارش
5 | 0
expensive٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥گران، پر قیمت، گران بها، ارزان نبودنگزارش
9 | 1
what٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤چه، چه چیزی، چیگزارش
9 | 1
food٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤غذا، خوردنیگزارش
2 | 0
where٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤کجا، در چه مکانی، در چه موقعیتیگزارش
14 | 1
when٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤چه زمانی، چه وقت، کی، چه موقعگزارش
2 | 0
imagine٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣تصور کردن، فکر کردن، تخیل کردن، اندیشه کردنگزارش
9 | 1
stop٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣متوقف کردن، به آخر رسیدن، پایان دادن، ایستگزارش
7 | 0
hello٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣سلام، درود، سلام به صورت رسمیگزارش
7 | 2
generous٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢بخشنده، مهربان، دست و دلباز، سعادتمندگزارش
9 | 1
difficult١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سخت، دشوار، آسان نبودنگزارش
12 | 1
transmit١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢منتقل کردن، فرستادنگزارش
18 | 0
difficult١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سخت، دشوار، طاقت فرسا، آسان نبودنگزارش
14 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهgenerous٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤
• They made a generous donation to charity.
آن ها کمک مالی سخاوتمندانه به خیریه انجام دادند
18 | 1
what٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤
• What will you wear to the party?
برای مهمانی چه لباسی می پوشی
23 | 2