منو
Diana.z

Diana.z

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٧٣٠
رتبه کل
٣,١٩١
رتبه کل
لایک
٧٨
لایک
دیس‌لایک
٢٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,١٧٣
لایک
لایک
٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

شیء، وسیله

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

رنگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

گفتن، بیان کردن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Let's discuss this.
دیدگاه
٣٣

بیایید در این مورد بحث کنیم.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.