برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dariush Alagha

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در صنعت مهمان نوازی: خدمات دادن ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

2 به بعد (زمان)
Check in is from 14 onwards
تحویل اتاق از ساعت ۱۴ به بعد است
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

3 موضوع را بررسی کردن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

4 راهبردی کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

5 Gated content
هر نوع محتوا (متن، فیلم، عکس و ...) در وب سایت که کاربر برای مشاهده کامل آن ملزم به پرداخت یا نام نویسی، پر کردن فرم و یا غیره است.
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

6 اوج گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

7 دلیل اصلی شهرت ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

8 ناپسند ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

9 وجه مثبت ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

10 Blindside somebody
کسی را غافلگیر کردن، شوکه کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

11 سر کار گذاشتن، قال گذاشتن

My friends are waiting for me, I.have to go. I .don't want to flake out on them
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

12 پرخاش کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 habitual
• Interrupting is one her annoying habitual behaviors.
• پریدن وسط حرف دیگران یکی از رفتارهای آزاردهنده همیشگی اوست
١٣٩٨/١٢/١٥
|