ایمان ملکی

ایمان ملکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهscrewed١٨:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٣به دردسر افتادن، به مشکل برخوردن، گرفتار شدن مثال: If we don't get this finished on time, we're screwed They found out about our betrayal, so now we' ... گزارش
76 | 0
sign up٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٢- ثبت نام کردن مثال: They’ve signed me up to do voluntary work next month - عضو شدن مثال: Kathy signed up for the soccer team this year - قرارداد ب ... گزارش
69 | 1
i mean١١:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٢1. برای تکمیل یا اصلاح جملۀ قبلی. معمولاً یک مبحث کلی را به سمت یک موضوع خاص میبرد. "منظورم این است که . . . "، "از نظر اینکه . . . "، "از این جهت که ... گزارش
152 | 1
message board١٠:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٢بخشی از یک وبسایت اینترنتی، مختص بحث و تبادل نظر در ارتباط با موضوعی خاص، تالار تبادل نظر، تالار گفتگو، انجمن گفتگوگزارش
97 | 1
for the record١١:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٠- محض اطلاع مثال: For the record, most Moscow girls leave school at about 18 - صرفاً جهت اطلاع مثال: It doesn’t matter now, but just for the record ... گزارش
41 | 1
sol١٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٥Sadly/Sorta/Simply/Somewhat Out of Luck بدشانس، ناامید، محرومگزارش
2 | 1
gluteus medius١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٠عضلۀ سرینی متوسّطگزارش
9 | 0
in tandem١٨:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢بودن یا کار کردن در کنار هم یا همزمان ( خوب و دقیق ) مثال: The heart and lungs will be transplanted in tandem I want these two groups to work/operat ... گزارش
28 | 0
wear and tear١٢:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢استهلاک مثال: Most tires will last for four years with normal wear and tearگزارش
57 | 0
work out١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦جلسۀ تمرین بدنی، جلسۀ تمرین ورزشیگزارش
46 | 2
walker١٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦واکِر، عصای چارپایه ای است که افرادی که در حفظ تعادل مشکل دارند، یا عملکرد اندام های تحتانی آن ها با اشکال مواجه شده است، می توانند به کمک آن راه برو ... گزارش
18 | 0
concentric٢٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨[ورزش]: انقباض یا تمرین درون گرا یا کانستریکگزارش
18 | 0
complimentary١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧کامل کننده، مکمل مثال: complementary colours/flavours/roles/skills/strengthsگزارش
28 | 9
i guess١٨:٠٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣شاید گزارش
62 | 2
glutes١٥:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢عضلات باسن، عضلات سرینی، عضلات گلوتئالگزارش
53 | 1
propulse٢٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠١دفع کردن، دور کردنگزارش
2 | 0
triathlon١١:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧مسابقات سه گانهگزارش
16 | 1