دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٠٢٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥٠
لایک
لایک
١,٦٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

- ترکیب کوکائین و هروئین ( معمولاً برای تزریق )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

- تغلیظ از طریق جوشاندن The sauce will thicken when you boil it down

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

- آن وقت ها، آن زمان ها، در آن دوره مثال: Back in the day, we used to get drunk and cruise the city

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

- بعدش چیزی توضیح داده میشه، موضوع اینه که . . . ، مسئله اینه که . . . Here's the deal: the publisher moved up the deadline, so I need to see an edi ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٤

- از دست کسی یا چیزی خلاص شدن، از شر کسی یا چیزی خلاص شدن ?Did you know that Sarah ditched ( = ended her relationship with ) her boyfriend last week ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.