دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٧١
لایک
لایک
٤٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

Prefer sth for sb

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

شناختن کسی و تشخیص این که او کیست😅😊

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

چیزی که در دست جا بگیرد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

نرم حرکت کردن سبک حرکت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

به وجود اوردن تولید کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.