منو
امیرحسن اسودی

امیرحسن اسودی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤,١٢١
لایک
٤٠٨
لایک
دیس‌لایک
١٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٧٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٢٧
لایک
لایک
٣٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٧٩
امتیاز
رتبه در بپرس
٩
لایک
لایک
٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

ساعت زیستی، ساعت زیست شناختی، ساعت بدن، ساعت بیولوژیکی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

جمع و جور

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

نقطۀ توجه، مرکز توجه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

نور موازی: منبع نوری که فقط دارای جهت می باشد و به علت دور بودن از صحنه، موقعیت آن مهم نیست و به نظر می رسد نور تنها از یک جهت می آید. برای شبیه سازی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

فرش بافتنی، فرش دستباف

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The couple had gotten into financial difficulty and needed a loan from the bank.
دیدگاه
١٠

زن و شوهر به مشکل مالی خورده بودند و باید از بانک وام می گرفتند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
They decided to use a financial adviser to help them decide how to invest their money.
دیدگاه
٥

تصمیم گرفتند دربارۀ روش سرمایه گذاری پولشان، از مشاور مالی مشورت بگیرند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Who do you blame for the mishandling of the economy?
دیدگاه
٥

به نظر شما، چه کسی مقصر سوء مدیریت اقتصادی است؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
This new production radically reinterprets the play.
دیدگاه
٥

این محصول جدید به شکل شایان توجهی بازی را دوباره تفسیر می کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
New York's financial district is centered around Wall Street.
دیدگاه
٤

محلۀ مالی نیویورک در اطراف وال استریت قرار دارند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.