منو
neda

neda

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٥٠
لایک
١٩١
لایک
دیس‌لایک
٣٠
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٥١١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٠٨
لایک
لایک
١٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

بدین ترتیب بدین سان به نوبه خود

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

بازنگریسته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

عزم خود را جزم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

در همین راستا در امتداد آن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

قاعده رفتار اصل اخلاقی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.