الیاس صالحی

الیاس صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwishing you many more candles to blow١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢آرزو میکنم که شمع های بیشتری فوت کنید برا تولد بکار میرهگزارش
7 | 0
never judge a book by its cover٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢١زوود قضاوت نکنیدگزارش
7 | 0
how do you do١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢١رسمی به معنی چطوری فکر کنم غیره رسمیش این باشه How's it goingگزارش
2 | 2
نشون بده که چی تو چنته داری٢٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦show us what you've gotگزارش
2 | 0
show us what you've got٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٦نشون بده چی تو چنته داریگزارش
2 | 0
advice٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٤توجه داشته باشید که این اسم هست و آخرش س خونده و نوشته میشه اما اگر آخرش رو ز بخونیم فعل بوجود میاد advise که خونده میشه اِدوایز ولی این advice خونده ... گزارش
53 | 2
i don't get you٠١:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٤یه اصطلاحه معنیش میشه نمی فهمم چی میگی متوجه نمیشم چی میگیگزارش
48 | 1
advise٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩Tellگزارش
5 | 1
enquire٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩Askگزارش
12 | 1
show me what you've got١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥نشون بده چی تو چنته داری یه اصطلاحه که خودمونم میگیم⬆️ وقتی میخوای به یکی بگی چه مهارتی داری یا تو دعوا بگی یالا بیا جلو ببینم چی تو چنته داری هم میگ ... گزارش
0 | 0
ادامه بده١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥Keep going Continueگزارش
21 | 0
got home٠١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥گذشته رسیدن به خانه است مثلا I have to get home soon باید زود به خانه برگردم این ⬆️ برا حال استفاده میشه که گذشته اش میشه got home مثلا We Finally ... گزارش
0 | 0
shoot him in the balls١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به تخمهاش شلیک کنگزارش
0 | 0
expect٠٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩انتظار داشتن مثلا What did you expect me to do at there یعنی انتظار داشتی اونجا چکار میکردم یا What do you expect me یعنی چه انتظاری ازم داریگزارش
25 | 1
i will fix you١٧:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦پدر تو در میارمگزارش
9 | 1
as you say so٠٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦وقتی یکی یه حرفی میزنه و شما مثلا میخوای مسخره اش کنی میگیم همینی که شما می فرمائید اگه بخوایم به فارسی معنیش کنیم میشه همون آره جون عمت که خودمون م ... گزارش
5 | 0
i beg you٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦التماست میکنم یا تمنا میکنم مثلا I beg you for give me یعنی التماست میکنم منو ببخشگزارش
16 | 1
do me a favour٠٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦مثال Do me favour don't speak there یه لطفی بهم بکن اونجا حرف نزنگزارش
9 | 0
do me a favour٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦وقتی میخوای یه کاری رو خیلی مودبانه از یه کسی بخوای میتونی بگی do me favour یعنی یه لطفی بهم بکن گزارش
9 | 0
what is the all about٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦به معنیه قضیه از چه قراره ( اصطلاح )گزارش
0 | 0
pervert٠٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦به معنی دیوس یه شخصی که همسرش با پسرای دیگه میخوابه ولی بی خیال. که خلاصه خارجیا کم از این استفاده میکنن خلاصش:perv خواهشمندم در استفاده از این کلمه ... گزارش
44 | 4
pick on٠٥:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢البته بیشترشون میگن Pick on me outگزارش
5 | 1
i'm off two minds٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢١یعنی یه دلم میگه اینکار بکن یه دلم میگه نکن یا ساده ترش دو دلم For ex: I'm of two minds to throw a party یعنی دو دلم برای پارتی گرفتن ( پارتی بگیرم ... گزارش
2 | 0
h c l١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣کلریدریک اسیدگزارش
2 | 1
EX٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٣دوست دختر یا دوست پسر سابق و به معنی example هم هست یعنی به طور مثالگزارش
28 | 1
that's super kind of you mate٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/١١( اون ) بزرگی شما رو میرسونه رفیق، مهربونی شمارو میرسونه رفیق، لطف شما رو میرسونه رفیق. معنی کلمه به کلمه اش اینجوری میشه ( اون ) مهربانی زیاد ا ... گزارش
2 | 0
count١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨حساب کردن مثلا میگی Count on me یعنی رو من حساب کن یا Count out on me یعنی رو من حساب نکنگزارش
32 | 1
pick on٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧گیر دادن مثال Don't pick on me به من گیر ندهگزارش
34 | 1
harlot١٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥هرزه یا همون bitchگزارش
5 | 1
fancy١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥Can you believe it گزارش
2 | 1
cuckold١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥مادر به خطا اساساً به زن شوهر دار گفته میشودگزارش
0 | 4