how do you do

/ˈhaʊdəjuduː//ˈhaʊdəjuduː/

چگونه اید، پرده دوم مجلس چهارم

جمله های نمونه

1. How do you do? --How do you do?
[ترجمه Kasra] در چ حالی؟ \ چگونه ای؟
|
[ترجمه Naz] خوشوقتم
|
[ترجمه Hasti] خوشوقتم یا چگنونه ای؟
|
[ترجمه مهلا] حالتون چطوره
|
[ترجمه ایلیا] حالتون چطوره؟یا در چه حالی؟ یا چگونه ای؟
|
[ترجمه کونی] چطوری؟؟
|
[ترجمه Fhvh] چه اندازه هست
|
[ترجمه مهلا] چگونه اید /حال شما چطور است ؟
|
[ترجمه امیر کینگ] چطوری؟ حالت چطوره؟
|
[ترجمه گوگل]چطوری؟ --چطوری؟
[ترجمه ترگمان]حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please put me out of my misery. How do you do it?
[ترجمه فاطمه جلیلیان] چه اندازه ای هست
|
[ترجمه گوگل]لطفا مرا از بدبختی رها کن چگونه آن را انجام دهید؟
[ترجمه ترگمان] خواهش می کنم منو از بدبختی نجات بده چطور این کارو می کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But how do you do that?
[ترجمه Karin] اما چگونه ان کار را انجام می دهی؟
|
[ترجمه گوگل]اما چگونه این کار را انجام می دهید؟
[ترجمه ترگمان]اما چطور این کار را می کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So how do you do formative assessment?
[ترجمه گوگل]پس چگونه ارزیابی تکوینی انجام می دهید؟
[ترجمه ترگمان]بنابراین چگونه ارزیابی سازنده انجام می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It sounds pretty powerful stuff, but how do you do it?
[ترجمه گوگل]چیز بسیار قدرتمندی به نظر می رسد، اما چگونه آن را انجام می دهید؟
[ترجمه ترگمان]خیلی چیز قدرتمندی به نظر می رسه اما تو چطور این کار رو می کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. How do you do, Madam?
[ترجمه هدی] حال شما چطور است خانم؟
|
[ترجمه گوگل]چطوری خانم؟
[ترجمه ترگمان]حالتون چطوره خانم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I'm Elsa Tobin . How do you do ?
[ترجمه ‌‌‌] من السا توبین هستم ، حالتون چطوره ؟
|
[ترجمه گوگل]من السا توبین هستم چطوری ؟
[ترجمه ترگمان]من Elsa Tobin هستم حالتون چطوره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. How do you do, Mr. Jackson? Deary me, you have got very wet ! "He lived in a drain below the hedge, in a very dirty wet ditch. "
[ترجمه گوگل]چطوری آقای جکسون؟ عزیزم تو خیلی خیس شدی! او در یک زهکشی زیر پرچین، در یک گودال مرطوب بسیار کثیف زندگی می کرد
[ترجمه ترگمان]حالتان چه طور است، آقای جکسون؟ Deary، تو خیلی خیس شدی! \" او در گودالی زیر پرچین زندگی می کرد و در گودالی بسیار کثیف قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Howdy ( How do you do? ), my dear friends?
[ترجمه گوگل]سلام (چطوری؟) دوستان عزیزم؟
[ترجمه ترگمان]چطوری؟ دوستان عزیز من؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. S : Hi . How do you do? Just holler if you need anything.
[ترجمه گوگل]س: سلام چطوری؟ اگر به چیزی نیاز دارید فقط فریاد بزنید
[ترجمه ترگمان]سلام حالتون چطوره؟ اگه چیزی لازم داشتی، صدام کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. How do you do? Dan dong Guesthouse Can I help you?
[ترجمه گوگل]چطوری؟ مهمانخانه دان دونگ می توانم به شما کمک کنم؟
[ترجمه ترگمان]حالتون چطوره؟ Guesthouse؟ میتونم کمکتون کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In Toronto, the careerist capital of Canada, when strangers meet, they don't say "How do you do?"
[ترجمه گوگل]در تورنتو، پایتخت حرفه ای کانادا، وقتی غریبه ها ملاقات می کنند، نمی گویند "چطوری؟"
[ترجمه ترگمان]در تورنتو، مرکز careerist کانادا، وقتی غریبه ها یکدیگر را ملاقات می کنند، آن ها نمی گویند \"شما چطور این کار را انجام می دهید؟\"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. How do you do? I'm Wei Fang from Guangzhou Huashun Group Co. Ltd.
[ترجمه گوگل]چطوری؟ من وی فانگ هستم از Guangzhou Huashun Group Co Ltd
[ترجمه ترگمان]حالتون چطوره؟ من وی نو از گروه گروه Guangzhou با مسئولیت محدود دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. How do you do! My first question is how do you evaluate the ACC conference?
[ترجمه گوگل]چطوری! اولین سوال من این است که کنفرانس ACC را چگونه ارزیابی می کنید؟
[ترجمه ترگمان]حالتان چه طور است؟ سوال اول من این است که چگونه کنفرانس شورای کریکت آسیا را ارزیابی کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• how are you?, what's new?

پیشنهاد کاربران

دو تا معنی داره
یکی اینه که کسی داره کاری انجام میده ازش بپرسی چگونه این کار را انجام می دهی؟
یکی هم موقع احوالپرسی های صمیمانه و دوستانه که میگی حالت چطوره؟
Hey, I want to climb this mountain like you but I can't, you how do you do it?
[ترجمه گوگل] هی من می خواهم مثل شما از کوه بلند بالا بروم ولی نمی توانم، شما چگونه این کار را انجام می دهید؟
[ترجمه ترگمان] هی میخوام از این کوه برم بالا اما نمیتونم چطوری مثل تو برم بالا
You may wonder why we didn't add "How do you do?" to this comparison. To take this off the table right away, it is worth mentioning that the expression that most of us consider being a question, in fact, is not.
...
[مشاهده متن کامل]

https://langster. org/en/blog/what - is - the - difference - between - how - are - you - and - how - are - you - doing/
سلام. جناب مهدی عباسپور منبع بالا میگه خیلی از ما فکر میکنیم سوالیه ولی در حقیقت نیست.

این عبارات باهم معادل هستند و به معنی :چطوری؟
( غیر رسمی )
?how do you do
?how are things with you
?how are you doing
?how’s it going
به معنی چطوری هست
How do you do that
( in friends (
از کجا فهمیدی ( میدونی ) ؟
از دیدار شما خوشوقتم
a formal greeting for someone that you have not met before:
Ex:"I'm Jack Stewart. " "How do you do? I'm Angela Black. "
خوشوقتم معنی میده . ودر پاسخ هم همون how do you do? بکار میره
✔️حالتون چطوره ؟
❌چطور مطوری ؟
⚠️ این عبارت رسمیه ⚠️
🔴 a formal greeting for someone that you have not met before :
◀️ "I'm Jack Stewart. " "How do you do? I'm Angela Black. "
درود
اگه بخوایم معنیِ "شرایط سخت"، "هچل" ، "مخمصه" ( بدون علامت سوال ) رو بگذاریم کنار، در حالتی که این عبارت علامتِ سوال داشته باشه، یک نوع احوال پرسی خیلی رسمی هست که در مواجهه با یک غریبه یا در شرایط و ملاقات های کاری ( معمولاً در حین دست دادن ) استفاده میشه و معمولاً طرفین، انتظارِ پاسخی رو از همدیگه ندارن و بصورت قراردادی، همون رو تکرار می کنن؛
...
[مشاهده متن کامل]

How do you do ?
- How do you do?
( که البته شخصِ دوم معمولا روی you تاکید می کنه )
روی صحبتم با "خانم سالک" هست که تاکید می کنن معنی این عبارت " از آشنایی با شما خوشبختم" هست.
کاش همون متن انگلیسی رو که کپی کردید، با دقت بیشتری می خوندید. مخصوصا اونجایی که میگه:
. . . . . used in the same way as . . . . .
این عبارت می تونه "جایگزینِ" عبارتِ
" خوشبختم" باشه،
نه اینکه بگیم این "معنی" رو میده.
اصلا این احوال پرسی علامت سوال داره؛ چطور میتونه معنیِ "خوشبختم" بده؟
درست تر اینه که بگیم میتونه به جای "خوشبختم" و تقرییاً در همون شرایط استفاده بشه.
در پایان، اگه بخوام معادلی فارسی براش ذکر کنم که تقریبا به همین اندازه رسمی و موجز باشه، " حال شما؟" رو پیشنهاد میدم.
لطفاً اکاذیب رو نشر ندیم و دوستان دیگه رو گمراه نکنیم.
امیدوارم مفید بوده باشه☺

"How do you do" is a formal greeting used in the same way as "It's a pleasure to meet you" or "Pleased to meet you. " In a casual situation it would be better to say "It's nice to meet you" or just "Hello. "
...
[مشاهده متن کامل]

How do you do
در حالت رسمی به معنی ( ( از آشنایی با شما خوشبختم ) ) معنی میده
لطفااااااا چطوری یا چکار میکنی معنی نکنید
برای اینکه مطمئن بشید که من درست میگم یا نه
توی گوگل سرچ کنید
How do you do meaning
براتون همه دیکشنری های انگلیسی میاد
چطوری رو از کجا در آوردید

معنی چطوری و حالت چطوره داره
بیشتر معنی خوشوقتم میده

یه احوال پرسی رسمیه که افرادخیلی رسمی مثلا باکت وشلوارمیگن مثل رئیس جمهورا:معنا:چگونه هستید؟
مخففش که غیررسمی هم هست ومیتونی به دوستانت بگی Howdyهست وساختاریه که بیشترتوآمریکا استفاده میشه
به معنای احوال پرسی است اما این رسمی تره
چه خبر؟ سلام، احوال محوال، چیکارا می کنی؟
( من دیکشنری های انگلیسی رو زیر و رو کردم، اما معنی خوشوقتم و از آشنایی تون خوشبختم پیدا نکردم. در عوض یه چیزی مثل سلام کردن و احوال پرسی دیدم )
رسمی به معنی چطوری
فکر کنم غیره رسمیش این باشه
How's it going
چگونه هستید
چطور هستید
نوعی احوالپرسی
از دیدار شما خوشوقتم
حالت چطوره؟ چطوری؟ این احوالپرسی رسمی تره
( ?How do you do )
Good luck
Mahdi niknejad
: )
حالت چطوره ؟/حالتون چطوره ؟
معنی اصلی با توجه به مترادف آن باید در نظر گرفته شود
• how are you?, what's new?
این مترادف دقیق جمله هست
اگر به عنوان احوالپرسی باشه در جوابش همین how do you do به کار می رود
"More formal of "Nice to meet you
1. اگر هنگام احوالپرسی باشد ( که علامت سوال در انتهایش می اید ) به معنی: خوشوقتم
2. اگر در هنگام توصیف یک شرایط به کار برود ( که علامت سوال هم ندارد ) به معنی: وضعیت سخت، وضعیت آزاردهنده
از اشنایی شما خوشوقتم
خوشوقتم
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٧)

بپرس