دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٩٢٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٧٨
لایک
لایک
١,٠٠٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

بیمارستانی برای بیماران روانی تیمارستان بیمارستانی برای افرادی که از بیماری روانی رنج می برند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

تلخی ، حالت عصبانیت ، عصبانیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

تدبیر ، نبوغ ، کیفیت کارآمد بودن ، کیفیت توانایی مقابله موثر با شرایط مختلف

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

معنویت عرفانی عرفان یک عمل دینی است که در آن مردم از طریق مراقبه و دعا به دنبال حقیقت ، دانش و اتحاد با خدا هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

خم شدن به یک طرف. از یک طرف بزرگتر ، فاقد تقارن یا تناسب است چیزی که به صورت یک طرفه باشد ناهموار است زیرا یک طرف پایین تر یا سنگین تر از طرف دیگر ا ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.