-_-

-_- I think I' m dead inside

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmental hospital٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢بیمارستانی برای بیماران روانی تیمارستان بیمارستانی برای افرادی که از بیماری روانی رنج می برندگزارش
14 | 0
resentfulness١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تلخی ، حالت عصبانیت ، عصبانیتگزارش
9 | 0
resourcefulness٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٠١تدبیر ، نبوغ ، کیفیت کارآمد بودن ، کیفیت توانایی مقابله موثر با شرایط مختلفگزارش
12 | 0
mysticism٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٠١معنویت عرفانی عرفان یک عمل دینی است که در آن مردم از طریق مراقبه و دعا به دنبال حقیقت ، دانش و اتحاد با خدا هستند.گزارش
9 | 0
lopsided٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠١خم شدن به یک طرف. از یک طرف بزرگتر ، فاقد تقارن یا تناسب است چیزی که به صورت یک طرفه باشد ناهموار است زیرا یک طرف پایین تر یا سنگین تر از طرف دیگر ا ... گزارش
9 | 0
playfulness٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠١نشاط ؛ دلپذیری ، مهربانی شادی ، خوشبختیگزارش
14 | 0
tripe١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٠١همون سیرابی خودمونگزارش
9 | 0
willfulness١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠١عمدی ، کیفیت عمدی بودن لجاجت ، سرسختی ؛ عزم راسخگزارش
12 | 0
هن٠٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦در عربی سوم شخص مفرد برای مونث گزارش
21 | 1
resoluteness٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٨Determination عزم و اراده به راحتی ناامید نشدنگزارش
21 | 0
soul pain١٦:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣یک نوع بیماری روحی روانی میباشدگزارش
21 | 0
apportation١٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٣یک نوع قدرت استگزارش
18 | 0
power level١٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مقدار یا درصد قدرتگزارش
18 | 0
necked١٢:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٣٠لختگزارش
18 | 0
wearied١٨:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢١بیمار ، بیمار ، همه چیز ، خسته ، فرسوده ، خسته ، خسته ، خسته ، فرسوده ، جویده ، بریده ، خرج ، خسته ، آزار دیده ، جادش ، زخمی ، زور ، تنش ، فرسوده ، ف ... گزارش
18 | 0
aphenphosmphobia٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/١١/١٩ترس از لمس شدن ترس از رابطه جنسی با نام های دیگری نظیر Haphephobia، aphephobia, haphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia, thixophobia نیز ... گزارش
18 | 0
boetie١٩:٢٨ - ١٣٩٩/١١/١٨پاپیونگزارش
18 | 0
gelotophobia١٤:٥٣ - ١٣٩٩/١١/١٨ترس از اینکه فردی به شما بخندد یا ترس از مورد تمسخر قرار گرفتنگزارش
18 | 0
heliophobia١٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/١٨ترس از روشناییگزارش
21 | 0
leto١٥:٥٧ - ١٣٩٩/١١/١٣خدای گرگ ( توی اینترنت بنویسید god of wolves براتون میاره )گزارش
21 | 0
housemaid٢١:٤١ - ١٣٩٩/١١/٠١زنی که کارهای خانه را برای گذران زندگی انجام می دهد ، به عنوان یک خادم در یک خانه معینگزارش
25 | 0
slayer٢١:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠١قاتل آدم کش Murderer Killer گزارش
34 | 1
natural building٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٠١کارگر ساختمان ساختمان سازگزارش
21 | 0
everybody gets high١٥:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩نام یک آهنگ است به معنای همه مست میشنگزارش
30 | 0
chief١٣:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩بستگی به جمله داره. . . معنی هایی که معمولا کاربرد بیشتری داره: آشپز رئیس فرمانده پلیسگزارش
37 | 4
landowner١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩کسی که زمین را تصاحب کند یا مالک آن باشد.گزارش
28 | 0
مجری رادیو١٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩Radio hostگزارش
28 | 0
executant١٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مجری نوازنده ساز زن Musicianگزارش
25 | 0
warrior٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٨شخصی که می جنگد یا تجربه نبرد دارد. سرباز گزارش
30 | 0
protector٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٨شخصی که از آسیب یا خطر محافظت می کند. نگهبان.گزارش
28 | 0
front desk clerk١٩:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٨An employee behind the desk is accountable گزارش
32 | 1
پنجه بوکس١٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٤پنجه بوکس یکی از انواع سلاح های سرد است که از آن در نزاع های خیابانی استفاده می کنند. بسیاری از زورگیرها و افراد شرور به این سلاح مجهز هستند. این شئ ... گزارش
30 | 0
شعله های اتش٠١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤Blazesگزارش
28 | 0
عالم اسفل٠١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٤جهنم Hadesگزارش
25 | 0
blazes٠١:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٤جهنمگزارش
28 | 0
fennec fox١٥:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٣توی اینترنت بزنید روباه صحرایی، براتون میارهگزارش
28 | 0
چی واوا١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٣یک نوع سگ ملغب به روباه سحراییگزارش
25 | 0
shit١٤:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٣معنی زیاد داره که از معانی که کاربردزیاد دارن همون فحش های خودمونه مثل: درد کوفت مرض و. . .گزارش
41 | 1
yeti٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٢هیولا پاگنده غول و. . .گزارش
28 | 0
isaias١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٢یک نام مذکر است معنی: خداوند ناجی من استگزارش
23 | 0
ian١٨:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٢یک نام مذکر ( پسرانه ) است به معنای: خداوند بخشندهگزارش
25 | 1
jackalope١٠:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٢نام یک نوع حیوان استگزارش
23 | 0
hellsa١٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٢یک نام که هنوز اطلاعات کاملی ازش وجود نداره ولی معمولا برای دختر ها کاربرد دارهگزارش
23 | 0
faye١٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٢یک نام مونثگزارش
23 | 0
eudialyte١٠:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٢نام یک جور سنگ ( جواهر ) استگزارش
21 | 0
demisexual١٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٧افراد demisexual فقط زمانی احساس رابطه جنسی با فردی می کنند که با او رابطه عاطفی داشته باشند. . . . یک فرد demisexual ممکن است به ندرت جذابیت جنسی را ... گزارش
57 | 0
biromantic١٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١٧شخصی که خود را بیرومنتیک معرفی می کند ، می تواند عاشقانه به چند جنسیت جذب شود. وقتی فردی غیرجنسی باشد ، هیچ کس از نظر جنسی جذب او نمی شود. افراد غیرج ... گزارش
28 | 0
bill cipher١٧:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١١توی اینترنت بزنید "راز هایی درباره بیل سیفر" براتون میاره ولی یه توضیح کلی بدم: یک فرد و یه نماد شیطانیه که توی سینمایی ها و سریال های زیادی به چشم خ ... گزارش
34 | 0
aflame١٦:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٧قرمز، سرخ، آتشین، شعله ور، خشمناک، و. . .گزارش
25 | 0
cosmic١٧:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٦بزرگ جهانی بینهایت غیر قابل توصیف مهم ارزشمند عظمت و. . .گزارش
51 | 1