برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عارفه سیفی

تولید محتوا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آرپی
نقش آفرینی
رولی پولی
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

2 لذت برده و فریاد میکشد ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

3 یک نوع شیرینی یا نان ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

4 اوهوم یا بله خودمون ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

5 هاپ هاپ🐶🐕 ١٣٩٩/١٢/٢١
|

6 چ _ چی ؟
باحالت تعجب زده
١٣٩٩/١٢/١٩
|

7 یکی از شخصیت های محبوب انیمیشن آبشار جاذبه ١٣٩٩/١١/١٠
|

8 یک نوع مارک پاستیل ١٣٩٩/١١/٠٣
|

9 گرفتن ، به دام انداختن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

10 در زبان و گویش لری به آن غین هم میگویند . غَین نه غین بدون َ و یا ُ خونده میشه ١٣٩٩/٠٩/١٦
|