منو
امیرشهریار امینیان

امیرشهریار امینیان

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٧٦٨
لایک
٨٠
لایک
دیس‌لایک
١٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٩٣٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٩٣٨
لایک
لایک
٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

مخزن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

هنجارشکن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

گاوبازی - مسابقات گاوبازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

خشم - نفرت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

جفت و جور کردن - مرتب کردن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.