دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٩١٦
لایک
لایک
١٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

هفتاد هشتاد ساله

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

ظن و تردید نسبت به کار خود - نیاز کمالگرایانه فرد به بازبینی مکرر و مکرر عملکرد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

مقبول

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

خشم - نفرت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

نوچه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.