دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٥٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٧٠
لایک
لایک
٨٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

فداکاری

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦

قلب پاک / پاکدل / بی شیله پیله

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

فردی با ویژگی کاریزما

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٤

فامیل وابسته مثلا عمه یا دایی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

اهدا کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.