امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهup and down١٧:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٩Up and down time زمان کاری و خرابی یک دستگاه یا ماشینگزارش
0 | 0
interruption٢٠:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٧وقفه، قطعیگزارش
0 | 0
failed state٢٠:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٧حالت خرابی یا از کار افتادگیگزارش
0 | 0
power system٢٠:١٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٧شبکه توانگزارش
0 | 0
genset١٩:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٧The term genset is an abbreviation of generator set, which refers to a generator and engine combination. مجموعه ژنراتورگزارش
0 | 0
upsizing٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٦افزایش ابعاد یا اندازه یا مقیاسگزارش
0 | 0
bionic١٣:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٢زیست الکتریکگزارش
0 | 0
batch٢١:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٣١غیرپیوستهگزارش
0 | 0
compactor٢٠:٤٤ - ١٤٠١/٠١/٣١roll compactor: فشرده ساز غلتکیگزارش
0 | 0
swaying٢٠:٤٣ - ١٤٠١/٠١/٣١نوسانی swaying granulator: گرانول ساز نوسانیگزارش
0 | 0
high shear mixer١٩:٣١ - ١٤٠١/٠١/٣١مخلوط کن برشی بالا، مخلوط کن با سرعت برشی بالاگزارش
0 | 0
tight oil٢٠:٠٨ - ١٤٠١/٠١/٣٠نفت فشرده یا متراکمگزارش
0 | 0
scavenger١١:٣٣ - ١٤٠١/٠١/٣٠جاذب، مواد جذب کننده oxygen scavenger: جاذب اکسیژنگزارش
0 | 0
slick water٢١:٣٦ - ١٤٠١/٠١/٢٩آب نرم ( سیال بر پایه آب حاوی مقدار بسیار کمی پلیمر که برای کاهش اصطکاک اضافه می شود )گزارش
0 | 0
extrudate١٨:٢١ - ١٤٠١/٠١/٢٧خمیر اکسترود شدهگزارش
0 | 0
sphericity٢٣:٢٨ - ١٤٠١/٠١/٢١کروّیتگزارش
0 | 0
sieve opening٢٣:٢١ - ١٤٠١/٠١/٢١روزنه یا سوراخ الکگزارش
0 | 0
muriatic acid٢٢:٠٨ - ١٤٠١/٠١/٢١اسید هیدروکلریک HClگزارش
0 | 0
man made٢٢:٠٢ - ١٤٠١/٠١/٢١دست ساز، مصنوعی، ساختگیگزارش
2 | 0
loss on ignition٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠١/٢١اتلاف حرارتیگزارش
0 | 0
ceramsite١٥:٥٧ - ١٤٠١/٠١/١٧ceramiste sand ماسه سرامیست: نوعی ماسه مصنوعی که در صنایع ریخته گری و نفت کاربرد دارد.گزارش
0 | 0
sand١١:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١٧ماسه، ریگگزارش
0 | 0
filter cake١٢:١١ - ١٤٠١/٠١/١٣فیلتر کیک، لایه فشردهگزارش
0 | 0
mesh size١١:٢٣ - ١٤٠١/٠١/١٣اندازه مش: تعداد روزنه ها یا سوراخ های غربال در طول یک اینچ را گویند.گزارش
0 | 0
embed٢٣:١٦ - ١٤٠١/٠١/١٠proppant embedment فرو رفتن پروپانت به داخل توده سنگ تحت فشار که باعث کاهش ظرفیت عبور شکاف می شود.گزارش
0 | 0
formation rock٢٢:٤٦ - ١٤٠١/٠١/٠٧سنگ سازندگزارش
0 | 0
microenvironment١٩:٣٣ - ١٤٠٠/١٢/١٠محیط میکروسکوپیگزارش
2 | 0
vasculature١٩:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/١٠آرایش یا وضعیت قرارگیری رگ هاگزارش
0 | 0
administration١٩:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٠تزریق یا مصرف داروگزارش
0 | 0
signaling١٨:٤٣ - ١٤٠٠/١٢/١٠پیام رسانیگزارش
0 | 0
enunciation١٥:٢٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٥هجی کردن یک کلمهگزارش
0 | 0
cocktail١٩:٤٧ - ١٤٠٠/١١/١٣a mixture of substances or factors Cocktail effect: اثر ترکیبیگزارش
2 | 0
compromise١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤تعادل بین دو چیزگزارش
0 | 0
registers٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩شمارشگرگزارش
0 | 0
release١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨Mass release کاهش جرمگزارش
0 | 0
burn out٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨سوختن کاملگزارش
0 | 0
lance١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧لنس اکسیژنگزارش
0 | 1
unburned١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧نسوختهگزارش
0 | 0
staged١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦مرحله ایگزارش
0 | 0
polycondensation٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠تراکم پلیمریگزارش
0 | 0
kudos to you١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٤آفرین به توگزارش
14 | 1
snapshot٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧نگاه یا تصویر اجمالیگزارش
7 | 0
امونیاک١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤Ammonia آمونیاک NH3 Ammonium آمونیوم NH4 کاتیونگزارش
2 | 0
well٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥چاهک ( جانمونه ای در آزمایشگاه )گزارش
7 | 1
in line with١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥مطابقت و همخوانی داشتنگزارش
5 | 0
determiner١٥:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٨معرف اسمگزارش
12 | 1
ترقه١١:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٢٨Firecrackerگزارش
0 | 1
plastic hinge١٢:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٠خمش پلاستیک �In the� structural engineering� beam theory, the term "plastic hinge" is used to describe the deformation of a section of a �beam� where ... گزارش
5 | 0
fuse١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٠در عمران: فیوز این اعضای شکل پذیر در سازه� ها برای استهلاک انرژی از طریق وقوع تغییرشکل های غیر ارتجاعی در آن ها طراحی می� شوند. همچنین جانمایی و طراح ... گزارش
5 | 0
reporting verbs١٩:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠١افعال نقل قول Say, tell, hear, read, believeگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهforeword٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤
• This book has a foreword by the President.
پیش گفتار این کتاب توسط رییس جمهور نوشته شده است.
2 | 0