منو
امیررضا

امیررضا

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨,١٩٢
لایک
٨٥٥
لایک
دیس‌لایک
١٧٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٢٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,١٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤١٩
لایک
لایک
٨٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

تنظیمات

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣١

نکته: دقت شود که در اینجا to حرف اضافه است و فعل بعد از آن با ing می آید: مثال: I look forward to hearing from you.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

فقط وارث، فعل نیست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

پَکَر

دیدگاه
٢٠

موفقیت ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
This book has a foreword by the President.
دیدگاه
١

پیش گفتار این کتاب توسط رییس جمهور نوشته شده است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.