برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آفرین به تو ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

2 نگاه یا تصویر اجمالی ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

3 Ammonia آمونیاک NH3
Ammonium آمونیوم NH4 کاتیون
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

4 چاهک (جانمونه‌ای در آزمایشگاه) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

5 مطابقت و همخوانی داشتن ١٤٠٠/٠١/١٥
|

6 معرف‌ اسم ١٣٩٩/١٢/١٨
|

7 Firecracker ١٣٩٩/١١/٢٨
|

8 خمش پلاستیک
�In the� structural engineering� beam theory, the term "plastic hinge" is used to describe the deformation of a section of a �beam� wh ...
١٣٩٩/١١/١٠
|

9 در عمران: فیوز
این اعضای شکل‌ پذیر در سازه� ها برای استهلاک انرژی از طریق وقوع تغییرشکل‌های غیر ارتجاعی در آن‌ها طراحی می� شوند. همچنین جانمایی و ...
١٣٩٩/١١/١٠
|

10 افعال نقل قول
Say, tell, hear, read, believe
١٣٩٩/١١/٠١
|

11 More do و less so برای مقایسه استفاده می‌شوند:
My old office was very dark; my new office� less so.�(My new office is less dark than my old offic ...
١٣٩٩/١١/٠١
|

12 More do و less so برای مقایسه استفاده می‌شوند:
My old office was very dark; my new office� less so.�(My new office is less dark than my old offic ...
١٣٩٩/١١/٠١
|

13 Don't tell me off منو بی‌خبر نذار. ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

14 قسر در رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

15 استراحت کردن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

16 فقط وارث، فعل نیست ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 Don't take it personally
به خودت نگیر
١٣٩٩/١٠/٢١
|

18 اگر قبل از اسم بیاد به معنی" بجز" است. ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

19 چرت و پرت ١٣٩٩/١٠/١٧
|

20 نکته: دقت شود که در اینجا to حرف اضافه است و فعل بعد از آن با ing می‌آید:
مثال:
I look forward to hearing from you.
١٣٩٩/١٠/١٦
|

21 ضریب دمایی مقاومت ١٣٩٩/١٠/١٤
|

22 دارای اتصال زمین، متصل‌شده به زمین ١٣٩٩/١٠/١٣
|

23 ریخته‌گری دلفت، نوعی روش ریخته‌گری با قالب ماسه‌ای ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

24 حذف کردن، زدودن، سرباره‌گیری از سطح مذاب ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

25 اتصال میانی در ترانسفورماتور ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

26 زِروژل: جامدی یا پودری که از خشک کردن ژل بدست می‌آید. ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

27 آلکوژل
A� colloid� where the dispersive media is �alcohol
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

28 Overbar یا overline: خطی که در فرمول نویسی بالای حروف نوشته می شود. معمولا برای بیان میانگین یک کمیت. ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

29 بصورت تکرارشونده ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

30 در�آنالیز سنتز برگشتی�،�سینتون(به�انگلیسی:�Synthon) یک واحد مولکولی فرضی درون�مولکول�هدف است که می‌تواند به عنوان واکنشگر شروع کننده در سنتر مولکول پ ... ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

31 صدق کردن در یک معادله ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

32 وارد کردن مفتول به داخل روزنه یا غلتک ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

33 مه نمکی، معادل salt spray test است به معنی پاشش نمک، اسپری نمک ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

34 گالفان ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

35 Surface profiling: زبری‌سنجی سطح
Peofilometer: زبری‌سنج
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

36 باز کردن کلاف، کلاف‌بازکن، کلاف بازکنی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

37 درهم‌پیچیدگی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

38 کنترل‌شده ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

39 بازیافتی، احیایی، بازتولیدی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

40 ورق دست‌ساز
a single sheet of paper made by a hand process for testing purposes (as to determine qualities of paper to be made from a given batch ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

41 با کارکرد چندگانه، چندکارکردی، چندعاملی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

42 حدنصاب ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

43 باله سپر جلو خودرو ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

44 باله ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

45 خودروی صندوق‌دار ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

46 ولت‌نگار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

47 پایش ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

48 ماده (سیال) عامل ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

49 سرهم‌بندی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

50 حرکت توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|