برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Firecracker ١٣٩٩/١١/٢٨
|

2 خمش پلاستیک
�In the� structural engineering� beam theory, the term "plastic hinge" is used to describe the deformation of a section of a �beam� wh ...
١٣٩٩/١١/١٠
|

3 در عمران: فیوز
این اعضای شکل‌ پذیر در سازه� ها برای استهلاک انرژی از طریق وقوع تغییرشکل‌های غیر ارتجاعی در آن‌ها طراحی می� شوند. همچنین جانمایی و ...
١٣٩٩/١١/١٠
|

4 افعال نقل قول
Say, tell, hear, read, believe
١٣٩٩/١١/٠١
|

5 More do و less so برای مقایسه استفاده می‌شوند:
My old office was very dark; my new office� less so.�(My new office is less dark than my old offic ...
١٣٩٩/١١/٠١
|

6 More do و less so برای مقایسه استفاده می‌شوند:
My old office was very dark; my new office� less so.�(My new office is less dark than my old offic ...
١٣٩٩/١١/٠١
|

7 Don't tell me off منو بی‌خبر نذار. ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

8 قسر در رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

9 استراحت کردن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

10 فقط وارث، فعل نیست ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

11 Don't take it personally
به خودت نگیر
١٣٩٩/١٠/٢١
|

12 اگر قبل از اسم بیاد به معنی" بجز" است. ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

13 چرت و پرت ١٣٩٩/١٠/١٧
|

14 نکته: دقت شود که در اینجا to حرف اضافه است و فعل بعد از آن با ing می‌آید:
مثال:
I look forward to hearing from you.
١٣٩٩/١٠/١٦
|

15 ضریب دمایی مقاومت ١٣٩٩/١٠/١٤
|

16 دارای اتصال زمین، متصل‌شده به زمین ١٣٩٩/١٠/١٣
|

17 ریخته‌گری دلفت، نوعی روش ریخته‌گری با قالب ماسه‌ای ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

18 حذف کردن، زدودن، سرباره‌گیری از سطح مذاب ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

19 اتصال میانی در ترانسفورماتور ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

20 زِروژل: جامدی یا پودری که از خشک کردن ژل بدست می‌آید. ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

21 آلکوژل
A� colloid� where the dispersive media is �alcohol
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

22 Overbar یا overline: خطی که در فرمول نویسی بالای حروف نوشته می شود. معمولا برای بیان میانگین یک کمیت. ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

23 بصورت تکرارشونده ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

24 در�آنالیز سنتز برگشتی�،�سینتون(به�انگلیسی:�Synthon) یک واحد مولکولی فرضی درون�مولکول�هدف است که می‌تواند به عنوان واکنشگر شروع کننده در سنتر مولکول پ ... ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

25 صدق کردن در یک معادله ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

26 وارد کردن مفتول به داخل روزنه یا غلتک ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

27 مه نمکی، معادل salt spray test است به معنی پاشش نمک، اسپری نمک ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

28 گالفان ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

29 Surface profiling: زبری‌سنجی سطح
Peofilometer: زبری‌سنج
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

30 باز کردن کلاف، کلاف‌بازکن، کلاف بازکنی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

31 درهم‌پیچیدگی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

32 کنترل‌شده ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

33 بازیافتی، احیایی، بازتولیدی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

34 ورق دست‌ساز
a single sheet of paper made by a hand process for testing purposes (as to determine qualities of paper to be made from a given batch ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

35 با کارکرد چندگانه، چندکارکردی، چندعاملی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

36 حدنصاب ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

37 باله سپر جلو خودرو ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

38 باله ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

39 خودروی صندوق‌دار ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

40 ولت‌نگار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

41 پایش ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

42 ماده (سیال) عامل ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

43 سرهم‌بندی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

44 حرکت توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

45 توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

46 اتصال تراشه سرتاسری (TSV) ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

47 برش‌زنی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

48 کارایی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

49 تخمین دست بالا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

50 تلفیق کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|