برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ورق دست‌ساز
a single sheet of paper made by a hand process for testing purposes (as to determine qualities of paper to be made from a given batch ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

2 با کارکرد چندگانه، چندکارکردی، چندعاملی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

3 حدنصاب ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

4 باله سپر جلو خودرو ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

5 باله ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

6 خودروی صندوق‌دار ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

7 ولت‌نگار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

8 پایش ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

9 ماده (سیال) عامل ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

10 سرهم‌بندی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

11 حرکت توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

12 توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

13 اتصال تراشه سرتاسری (TSV) ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

14 برش‌زنی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

15 کارایی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

16 تخمین دست بالا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

17 تلفیق کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

18 با چسبندگی خوب، چسبنده ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

19 فصل‌مشترکی، سطح‌مشترکی، وجه‌مشترکی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

20 نیروی فصل‌مشترکی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

21 ریزمولفه ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

22 تیر گیردار ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

23 روش کالیبره کردن وارفتگی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

24 بازوی گشتاور ١٣٩٩/٠٣/١١
|

25 اولیه ١٣٩٩/٠٣/١١
|

26 سیلیس گداخته یا سینترشده ١٣٩٩/٠٣/١١
|

27 قرارگیری ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

28 انعطاف‌پذیر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

29 همدوس ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

30 موفقیت‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

31 فرورفتگی (در سختی‌سنجی مواد) ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

32 پَکَر ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

33 محشری ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

34 برقراری پیوند، ایجاد اتصال ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

35 رهایش، کاهش تنش ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

36 رقیق‌برشی یا رقّت‌برشی یا روان‌برشی (متضاد غلیظ‌برشی، غلظت‌برشی یا سخت‌برشی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

37 ارتباط دادن، مربوط کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

38 اعوجاج‌یافته ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

39 سوسپانسیون ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

40 تخریب، از بین رفتن، فرسودن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

41 طیف رنگی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

42 سوسپانسیون ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

43 حالت ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

44 خطوط منحنی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

45 توده نفوذی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

46 سه‌بعدی، کامل ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

47 تصویربرداری سه‌بعدی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

48 رفتار مسئولانه ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

49 فقط ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

50 بدون فشار هوا ١٣٩٩/٠١/٢٠
|