دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٠٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣٨
لایک
لایک
٩٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

فولاد هوازدگی

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

آموزش رانندگی

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

مهندسی مواد ( آزمون کشش ) : طول مؤثر، طول سنجه ای

دیدگاه
٠

دست نزن

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

در هم آمیختن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
This book has a foreword by the President.
دیدگاه
١

پیش گفتار این کتاب توسط رییس جمهور نوشته شده است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.