برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1
چوب گیلاس
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

2 مخفف صبح ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

3 بسیار ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

4 بعضی دستگاه ها که معمولا تو بستنی فروشی است
و بستنی و کروه می سازه
١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

5 عطر و طعم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

6 گیج شدم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

7 به معنی من الاغم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

8 مواد غذایی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

9 جلو
که اگه مخالفش کنیم می شه
behind
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

10 سپرده ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

11 کتابخانه ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

12 قیمت ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

13 بالغ ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

14 به معنی کسی که در رستوران شام یا ناهار می خورد n. ١٣٩٩/٠٧/٢١
|