دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٧٥
لایک
لایک
٣٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

و اینکه لطفا اطلاعات درباره سایپا رهام ( شاهین ) رو ویرایش کنید اکثر این امکانات رو از ابتدا قرار نبود روی این خودرو نصب کنن مثل 6 کیسه هوا!

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

محض اطلاع بگم سایپا رهام ( شاهین ) از سال 1401 با موتور تیوان تولید شد. و یک کراس اور از این خودرو با نام آریا هم از سال 1401 روانه بازار شد.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

اب، ابا، ابو، ابی در زبان عربی به معنای پدر می باشد، عجایب هم به معنی عجیب و حیرت آور و محیر می باشد، ال هم معنایی ندارد و به عنوان مکمل در زبان عر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

از مقصر و تقصیر می آید: قاصر، مقصور، مقصر، قصیر، قصد، مقصد، مقصود، قصدیار، قصید هم خانواده هایی برای این کلمه می باشند. گسترده، بلنده، پهن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

نا مادری، مادر شوهر، مادرخوانده، زنی که فرزند یتیمی را به فرزندی قبول کند، ( اصطلاح عامیانه فارسی ) یتیتی، زن سروری که غلام یا کنیزی دارد، زنی که همچ ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.