دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١١٢
لایک
لایک
٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

Ardent

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

روزِ جشنِ مذهبیِ اسلامی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

Immediately

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

مشتاق، علاقه مند؛ مثلاً: an ardent ( eager ) English learner

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

معنای فعلی: بُرشِ طولیِ تنه ی درخت معنای اسمی: تکه ی بریده شده در راستای طولیِ درخت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.