برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در مسائل مالی: تقبل کردن هزینه

The power company have agreed to bear the cost of the development.
شرکت برق موافقت کرده است که هزینه توسعه ...
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

2 نارضایتی، مشکل

I have no objection to pets
نارضایتی (مشکلی) با حیوانات خانگی ندارم.
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

3 ادویه زدن، طعم دار کردن با ادویه.

Season with salt and pepper
نمک و فلفل بزنید. (با نمک و فلفل طعم دار کنید)

From Interchange 2nd bo ...
١٣٩٩/١٢/١٧
|

4 دسترسی.

adequate legislation and controls will prevent young people from accessing dangerous sites
قانون و کنترل های کافی از دسترسی افراد ج ...
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

5 تسهیل کردن.
Living in a modern country facilitates our lives in many ways.
١٣٩٩/١١/٢٦
|

6 وزن اضافه کردن.
I am trying to put on weight. Everyone tells me I am too thin.
دارم سعی می کنم وزن اضافه کنم. همه بهم میگن خیلی لاغر هستم.
١٣٩٩/١١/٢٦
|