دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٥٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٤٩
لایک
لایک
٢٦٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

یکی از اصلی ترین کاربردها بعنوان فعل پوشاندن هست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

دیوانه شدن از شدت عصبانی بودن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

اخراج کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

Pleasant to hear

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

دلنواز بودن برای کسی . . . ارامشبخش بودن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.