برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ع ب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پروسه ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

2 بازسازی شدن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

3 یهودی
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

4 cowly sneeze
عطسه گاوی :)
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

5 im dead
من ملدم ب این میگن بیبی تاک
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

6 when i go to toilet ,i wash my dick
وقتی میرم دسشویی شوشولمو خودم میشورم
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

7 دلپذیر ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

8 fotmation aware:تشکل ملتفت :))) ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

9 شریان،شاهرگ ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

10 پایه گذاری کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

11 بیشتر ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 exhausted
• You look exhausted - I hope they're not overworking you.
• خسته به نظر میرسی،امیدوارم بهت اضافه کاری ندن
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

2 permit
• The hotel does not permit dogs.
• هتل اجازه(همراه داشتن)سگ را نمیدهد
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

3 fiction
• The fiction story won't film well.
• داستان تخیلی فیلم خوبی نخواهد شد
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

4 conflict
• The first explanation conflicts with the second: they cannot both be correct.
• اولین توضیح مغایر با دومین توضیح است،هر دوی اونها نمیتونن درست باشن
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

5 parasite
• I don't want to be a parasite. I must earn my own way in life.
• من نمیخواهم سر بار باشم،باید راه خود را در زندگی پیدا کنم
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|