دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٣٣٠
لایک
لایک
٥٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

ناحق ، اشتباه ، خطا ، گناه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

طرب انگیز ، باعث شادی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

قسمت بیهوده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

مثال: Pearls Of Admonition معنی : نصیحت ها ، موعظه ها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

کمر بسته ، با تمام توان ، با تمام قدرت و زور

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.