دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٨٨٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٤٨
لایک
لایک
٥٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

شلوغ اگر عربی باشد باید از ریشه شلغ باشد ولی مشغول از ریشه شغل است پس این دو واژه هم ریشه نیستند این پاسخ برخی دوستان ولی خود شلوغ تاکنون هیچ واژه ای ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

بغض = اندوهگین ، در اندازه ای نزدیک به گریه

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

لذت = شیرینی

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

مجادله = کل کل کردن ، بگو مگو

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

نصیب = برخوردار مانند نصیب او بگردان = او را از آن برخوردار نما

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.