منو
احمدرضا عبدی

احمدرضا عبدی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٤٨٦
لایک
١٥٥
لایک
دیس‌لایک
٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٨١٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤٨٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٨١٩
لایک
لایک
١٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٥٦
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٢

توجه کنید با discreet اشتباه نگیرید این یکی معنای احتیاط کاری و فروتنی "مخصوصا در سخن" میده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

MC = Main Character شخصیت اصلی رُمان یا فیلم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

در مقالات زیست شناسی میتواند معانی زیر را بدهد: فزون سازی ، افزایش ، بسط ، تقویت ، تکثیر مخصوصا "تکثیر"

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

"کمک هزینه های مالی" که از طرف کارفرما به کارمند، جهت افزایش انگیزه ی کاری، اختصاص می یابد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

نزدیک به مرگ ، در حال مردن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
I inserted four quarters in the parking meter, but nothing happened!
دیدگاه
١٠

من چهار تا ۲۵ سنتی ( مجموعاً یک دلار ) داخل دستگاه پارکومتر انداختم ولی هیچ عکس العملی نشان نداد

تاریخ
١ سال پیش
متن
The advertising insert fell out of the magazine.
دیدگاه
٣

بروشور تبلیغاتی از مجله، بیرون افتاد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He became increasingly sedentary in later life.
دیدگاه
٠

او در اواخر عمر ، به شدت ، کم تحرک شده بود

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.