دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,١٧٣
لایک
لایک
٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

مازنی:دمردن : damerden خاموش شدن آتش - مردن آتش یا شعله ( در فرهنگ زرتشتی، آتش دارای جان بوده و خاموش شدن آن به معنای مردن و کشته شده بوده است. )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

دل هدائن : del hedaaen با توجه گوش کردن - با تمرکز توجه کردن - عاشق و واله شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

مازنی: دِسکِلِه : deskele خیساندن و شستن برنج را قبل از پختن و مدتی در آب نگهداشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

مازنی: دس کاب : das kab فن بزکش در کشتی لوچو

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

مازنی : دپیسنی ین : dapiseniyen خیساندن برنج وغلات ومانند آن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.