برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا آقاشاهی

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

*فردوسی*aghashahi@post.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خود تسکینی
خود آرام سازی
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

2 رسمیت دادن
قطعی کردن یک توافق یا قرارداد
فرآیندی که دو طرف قرارداد ، ابهامات محتمل را جهت توافق نهایی مرتفع می نمایند.
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

3 در صورت لزوم
در صورت نیاز
add water as needed
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

4 اشاره به این موضوع دارد که ؛ وقتی عصبانی یا در شرایط هیجانی قرار گرفته ایم ، رفتاری انجام دهیم که به دور از تعقل و تأمل باشد. (دیکشنری کمبریج) ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

5 اشاره به این موضوع دارد که وقتی در شرایط سخت و نامطلوبی هستیم ، قرار گرفتن در کنار یک شخص یا در یک مکانی خاص یا قرار گرفتن در یک موقعیتی ، می تواند ب ... ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

6 تنفر
فرهنگ توصیفی APA : تنفر ( احساس تلخی، دشمنی و خصومت که بر اثر عاملی که توهین کننده یا آسیب زا تلقی می شود در فرد بوجود می آید.)
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

7 مشکلات
بویژه مشکلاتی که بروز آن قریب الوقوع است .
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

8 با توجه به متن "عجولانه" ،"غیر ارادی" یا " ناگهانی" هم ترجمه بشه .
knee jerk reactions
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

9 محروم کردن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

10 بسیار با اهمیت
اهمیت غیرقابل توصیف
If you say that something cannot be overemphasized, you are emphasizing that you think it is very important.
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

11 با توجه به متن می تونه "طراحی" یا "برنامه ریزی" هم ترجمه بشه .
We are different because our brain is wired differently
.his brain is wired to ...
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

12 با توجه به متن ، می تونه معنی �انتخاب� را هم داشته باشه .
if you circled c or d for statements 1 through 6, then it’s likely that anxiety is
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

13 حواست جمع کن
تمرکز در انجام وظایفی که بر عهده داریم
این اصطلاح بیشتر در گفتگوهای ورزشی کاربرد دارد اما در سایر زمینه ها نیز استفاده می شود .
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

14 فاصله گرفتن
(با توجه به متن ، فاصله گرفتن هم می تونه معنا بده )
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

15 عصبانی شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

16 وارسی ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

17 نوعی برنامه‌های زندهٔ تلویزیونی است که بخش‌هایی از زندگی آدم‌های واقعی را دنبال می‌کند و به صورت موردی به بررسی موضوع مورد بحث می پردازد . این نوع از ... ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

18 جلسه یا نشست کاری
جلسه یا نشست کارکنان که معمولاً برای بهبود روند کاری سازمان یا مؤسسه مورد نظر تشکیل می گردد.
١٣٩٩/٠٢/١١
|

19 نگرانی ، تشویش (n) . در علم روانشناسی ، به حالتی از آشفتگی یا بی قراری روانی مربوط به اندیشیدن به رویداد ، تهدید یا خطری قریب الوقوع یا مورد انتظار ، ... ١٣٩٨/١٢/١٦
|

20 یک مشکل کوچکی که قابل حل شدن است .
برخی مسائلی که خیلی مهم نیستند ، اما می تواند مانع از عملکرد بهینه گردد.
١٣٩٨/١١/٢٤
|

21 با اهمیت نشان دادن مسائل بی اهمیت ١٣٩٨/١١/٢٢
|

22 بزرگنمایی
maximizing windows
بزرگنمایی پنجره ها
if you are a maximizer, you have most likely been accused more than once of making mountains ...
١٣٩٨/١١/٢٢
|