١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥٠ بازدید

سلام . معنی ضرب المثل "معنی آب از دریا بخشیدن"   چیه؟

٦ ماه پیش
١ رأی

بخشش کردن مقدار کمی از ( ثروت . مال. دانش )

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٨٨ بازدید

سلام به همه. معنی ضرب المثل  "دهنش آستر دارد"  یعنی چه ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی

یعنی میشه بهش اعتماد کرد دهنش قرصه . حرف از دهنش نمیپره

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٣٤ بازدید

"آب از دستش نمی چکد "  این ضرب المثل  چه مفهومی داره ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی

ادم خیلی خسیس .

٦ ماه پیش
٠ رأی
١٣ پاسخ
٤٨٣ بازدید

... را از پا در می اورد

٧ ماه پیش
٢ رأی

شکست دادن . گرفتن نیرو و توان . . . .

٧ ماه پیش