منو
a.r

a.r

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٨٢,٠٣٠
لایک
٨,٦٠٩
لایک
دیس‌لایک
٢,٠٣٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٢,٠٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٤
لایک
لایک
٨,٦٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٠٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٩٧

انجام دادن to do or carry out

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣٨

قدر چیزی را ندانستن کوچک شمردن فرض کردن to underestimate the value of to consider as true, real, or forthcoming anticipate correctly to assume witho ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٨

گوینده، مجری the main broadcaster on a program of news, sports, etc. ; an anchorperson

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠١

مدنظر قرار دادن think about consider to remember to consider someone or something to consider something to be an important factor in some decision

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٠

جنبه منفی the disadvantageous aspect of a situation

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.