دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٤٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٤
لایک
لایک
١,٢١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

کاهش فروکاستن فرونشاندن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

صفت بنیادین ویژگی که در وجود انسان نهادینه شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

حدودا تاحدودی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

تثبیت شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

موجب سبب علت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.