برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا عنایتی

مینا عنایتی
کارشناس روانشناسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 شومینه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

52 اعطا کردن ، جایزه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

53 توجه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

54 جنبه ، وجه. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

55 ضمیمه ، پیوست. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

56 هر چه زودتر ، در اسرع وقت. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

57 موفقیت ، دستاورد. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

58 عمل ، اقدام. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

59 پذیرفتن ، قبول کردن. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

60 توانایی. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

61 مورخ و نویسنده معروف تاریخ جهان که در سه جلد به فارسی ترجمه شده است. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

62 کشیش قلابی و جادوگر اوایل قرن بیستم در روسیه تزاری. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

63 پایتخت کشور کوبا. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

64 باکو. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

65 کارل گوستاو یونگ. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

66 معروف ترین روانشناس که از بزرگ ترین شاگردان زیگموند فروید بود و با برخی از نظریات استاد خود مخالف بود. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

67 زیگموند فروید ، روانشناس معروف اتریشی در نیمه اول قرن بیستم به علت سرطان فک به دیار باقی شتافت. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

68 ایشان روانپزشک و روانشناس معروف و نویسنده یکی از معروف ترین و کاربردی ترین واژه نامه های روانپزشکی و روانشناسی در دو جلد میباشند. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

69 روان شناسی. ١٣٩٨/١٠/٢٧
|