دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٣٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٩٨
لایک
لایک
٦٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

وضع ، حالت ، شرایط.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

درک مطلب.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

اذیت کردن ، ناراحت کردن.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

مسواک زدن.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

هم عقیده بودن ، موافق بودن.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.