اسم عبری - صفحه 2

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

اوریا/oriyā/

شعله خداوند، نام مردی یهودی در زمان داوود ( ع ) که از فرماندهان سپاه بود، ( = عوریا ) شعله ی خدا، ( ...


پسر

عبری
ابراهیم طاها/e.-tāhā/

ترکیب دو اسم ابراهیم و طاها ( پدر مهربان و نام پیامبر )، از نام های مرکب ابراهیم و طاها ( طه )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آچیم/achim/

نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود، نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم ...


پسر

عبری
آدریل/adriel/

انسانی که به قوم خدا تعلق دارد


پسر

عبری
آرسینه/arsine/

زن مبارز


دختر

عبری
اسحق/ashagh/

اسحاق، خندان، نام پسر ابراهیم ( ع ) و ساره


پسر

عبری
اسمعیل

اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم ( ع ) و هاجر


پسر

عبری
امیر اسحاق/a.-eshagh/

ترکیب دو اسم امیر و اسحاق ( فرمانروا و خندان )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیر داوود/a.-davud/

ترکیب دو اسم امیر و داوود ( پادشاه و محبوب )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیرتارخ/a.-tārokh/

ترکیب دو اسم امیر و تارخ ( فرمانروا و نام پدر حضرت ابراهیم )، از نام های مرکب، ه امیر و تارخ


پسر

عربی، عبری
امیرمهراس/a.-mehrās/

ترکیب دو اسم امیر و مهراس ( فرمانروا و نام پدر الیاس پیغمبر ( ع ) )، از نام های مرکب، ( امیر و مِهر ...


پسر

عربی، عبری
امیرمیکائیل/a.-mikā‛il/

ترکیب دو اسم امیر و میکائیل ( فرمانروا و نام یکی از فرشتگان )، از نام های مرکب، امیر و میکائیل


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیریعقوب/a.-yaequb/

ترکیب دو اسم امیر و یعقوب ( فرمانروا و پدر حضرت یوسف )، از نام های مرکب، امیر و یعقوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیسا/emisa/

مانند مادر


دختر

عبری
امین ابراهیم/a.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم امین و ابراهیم ( امانتدار و پدر مهربان )، از نام های مرکب، امین و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آنائل/anael/

فرشته ی عشق


دختر

عبری، فرانسوی
ایلانا/ilana/

دختر سرزنده، نام نوعی درخت است


دختر

عبری
بتسابه/batsabe/

دختر، سوگند، نام همسر داوود ( ع ) و مادر سلیمان ( ع )


دختر

عبری
برسابا/barsaba/

کسی که میان او وستی قرعه افکندند تا یکی از آن دو قائم مقام یهودا شود


پسر

عبری
پوریامین/puryāmin/

پسر یامین، بنیامین، ( فارسی ـ عبری ) پسرِ یامین، ن، ک بنیامین


پسر

فارسی، عبری
تابیتا/tabita/

آهو


دختر

عبری
تریتی/teriti/

نام دختر دوم حضرت زرتشت


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
جوفیل/jofil/

نام یکی از فرشتگان الهی


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
داوودرضا/d.-rezā/

ترکیب دو اسم داوود و رضا ( محبوب و خشنود )، از نام های مرکب، ← داوود و رضا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
دلیلا/dalilā/

دلیله، راه روشن، راهنما، هدایت کننده، ( عبری ) ( = دلیله )، ← دلیله


دختر

عبری
رمیلیا/remiliya/

کسی که خداوند او را ستوده است


دختر

عبری
آبرام/abram/

ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای ...


پسر

عبری
آدم/'ādam/

نخستین بشری که خدا آفرید، مودب باتربیت، انسان گندم گون، آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
زمیرا

بلبل


دختر، پسر

عبری
ایلیان/iliyān/

ایلیا، ( = ایلیا )


پسر

عبری
الاروس/alarus/

این مرد در داستان بابلی بجای هوشنگ پیشدادی ایرانیان است


پسر

عبری

تاریخی و کهن
استر/ester/

ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی


دختر

عبری
سارادخت/s.-dokht/

دختر خالص و پاک، دختر مبرا از گناه و پاکیزه


دختر

پهلوی، عبری
سامتین/samtin/

زر و جواهر


دختر

عربی، عبری
اوان/evan/

خداوند خوب و بخشنده


پسر

عبری
نوحا/noha/

راحتی و راهنما


پسر

عبری
آبراهام/abraham/

ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام


پسر

عبری
اردن/ardan/

رودخانه ای نزدیک بدمشق


پسر

عبری
اریحا/ariha/

مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است


دختر

عبری
سورج/suraj/

نوعی نمک مرغوب و بسیار سفید


دختر

عبری
گالیا/gallia/

موج خدا


دختر

عبری
امیرایوب/a.-ayyub/

ترکیب دو اسم امیر و ایوب ( فرمانروا و بازگشت به سوی خدا )، از نام های مرکب، ی امیر و ایّوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
انوشکا/anushka/

زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است


دختر

عبری
مانوئل/Manuel/

خدا با ماست


پسر

عبری
آنیکا/anika/

فرد خوش صورت و زیبا


دختر

فارسی، عبری، لاتین، سانسکریت
ایزابلا/isabella/

قول و وعده ی خداوند، خداوند کامل


دختر

عبری
ایسیه

آسیه


دختر

عبری
ایشا/išā/

روئیدن گیاه، سبز شدن گیاه، نمایان شدن رطب از درخت خرما، نام پدر داوود ( ع )


پسر

عبری

طبیعت
مدیسا/medisa/

زیباروی چون ماه


دختر

عبری
باراک/barak/

رعد


پسر

عبری
براهیم

ابراهیم


پسر

عبری
بسمه/besme/

نام دختر اسماعیل ( ع )


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
بنجامین

بنیامین، فرزند پسر دست راست، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف


پسر

عبری
پطروس/petrus/

سنگ


پسر

عبری
حادید/hadid/

تند و تیز، نام روستایی بوده است


پسر

عبری
حانان/hanan/

رحیم و بخشنده، رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود


دختر، پسر

عبری
حانون/hanon/

صاحب نعمت


پسر

عبری
حسن یوسف

حسن ( خوبی ) + یوسف ( عبری ) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سف ...


پسر

عربی، عبری
جبرئیل

جبریل، مرد خد، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست


پسر

عبری
دان

قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب ( ع )


پسر

عبری
داود

داوود


پسر

عبری
دینه/dine/

نام دختر یعقوب ( ع ) و خواهر یوسف ( ع )، انتقام یافته


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
رازیل/raziel/

فرشته اسرار


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
رافائل/rafael/

شکوهمند


پسر

عبری
راینا/rayna/

سرود خداوند


دختر

عبری، لاتین
زوهر/zohar/

درخشندگی


دختر

عبری
سموئیل/samoeil/

نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، مسموع از خدا


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
سیمون/simon/

مطیع، فرمانبردار


پسر

عبری
شبنا/shabna/

جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا


پسر

عبری
شداد/shedad/

نام فرزند عاد ( ع )


پسر

عبری
شمعون/shamoon/

شنونده، نام یکی از برادران یوسف ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
عدن/adn/

بهشت زمینی، جاویدان، ( در قدیم ) ( در ادیان ) جاویدان [بهشت]


دختر، پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
صدیقا/sedigha/

نام آخرین تن از سلسله یهود


پسر

عبری
عاد/ad/

نام قومی که هود ( ع ) به پیامبری آنان برگزیده شد


پسر

عبری
عیسا

عیسی، معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت


پسر

عبری
فراییم/faraeim/

معرب از عبری نام پسر یوسف ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
قابیل/ghabil/

به دست آوردن، نام پسر آدم ( ع ) و برادر هابیل، معرب از عبری


پسر

عبری
قارون/gharun/

نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی ( ع )، معرب از عبری


پسر

عبری
گئورگ/George/

از پیامبران بنی اسراییل بود


پسر

عبری
لئا/lea/

به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد


دختر

عبری
لیزا/liza/

بنده خالص خداوند


دختر

عبری
لیلیث/lilis/

همسر اول آدم


دختر

عبری
مارلین/marlin/

برج، پناهگاه


دختر

عبری
ماریسا/marisa/

مانند حضرت مریم ( س )


دختر

فارسی، عبری
ماناسه/manase/

نام برادر بزرگ یوسف ( ع )، صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف ( ع )


پسر

عبری
متی/matti/

نام پدر یونس ( ع )


پسر

عبری
متیا/mattia/

هدیه خداوند


پسر

عبری
محمد سلیمان/m.-soleymān/

ترکیب دو اسم محمد و سلیمان ( ستوده و پر از سلامتی )، ( عربی ـ عبری ) از نام های مرکب، ا محمّد و سلی ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد هامان/m.-hāmān/

ترکیب دو اسم محمد و هامان ( ستوده و مشهور )، از نام های مرکب، ا محمّد و هامان


پسر

فارسی، عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد هورام/m.-hurām/

ترکیب دو اسم محمد و هورام ( ستوده و پیرو نیکی )، از نام های مرکب، ا محمّد و هورام


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمدتارخ/m.-tarokh/

ترکیب دو اسم محمد و تارخ ( ستوده و نام پدر حضرت ابراهیم )


پسر

عربی، عبری
مرثا/mersa/

نام مادر حضرت مریم ( س )


دختر

عبری
مرسانا/Mer.sā.nā/

هدیه خداوند، هدیه ی خدا


دختر

عبری
مرسَنا/mersana/

لطف خدا مهر خداونی


دختر

عبری
مریلا/merila/

شادی و شعف


دختر

عبری
مه سارا/mahsārā/

ماه خالص، ( مَه = ماه، سارا )، از نام های مرکب، ماه و سارا


دختر

فارسی، عبری

کهکشانی
مهرآمین/mehr-amin/

خورشید استوار


پسر

فارسی، عبری
میریام/miryam/

نام دیگر حضرت مریم، قوی و فربه، نام خواهر موسی ( ع )


دختر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
نگینا/negina/

موسیقی، آواز


دختر

عبری

هنری
هابیل/hābil/

عرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم ( ع )، ( عبری ) به معنی ' نفس یا بخار '، ( در اعلام ) به نقل ا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر عبریاسم دختر عبری