اسم عبری - صفحه 3

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

نگینا/negina/

موسیقی، آواز


دختر

عبری

هنری
هابیل/hābil/

عرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم ( ع )، ( عبری ) به معنی ' نفس یا بخار '، ( در اعلام ) به نقل ا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
هانیل/hanil/

نام یکی از فرشتگان الهی


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
هدسا/hadasa/

درخت مورد


دختر

عبری
هلیوس

هلیون، خورشید


پسر

عبری
کیا داوود/k.-dāvud/

ترکیب دو اسم کیا و داوود ( پادشاه و محبوب )، از نام های مرکب، کیا و داوود


پسر

فارسی، عبری

مذهبی و قرآنی
یارین/yarin/

خوشحالی


دختر

عبری
یحیی محمد/y.-mohammd/

ترکیب دو اسم یحیی و محمد ( تعمید دهنده، ستوده )، از نام های مرکب، یحیی و محمّد


پسر

عربی، عبری
یهدا/yahda/

خدا میداند


دختر

عبری
یهودا/yahoda/

حمد، نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوتام/yotam/

خدا کامل است


پسر

عبری
یوحنا/yohanna/

انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح، نام یکی از حواریون مسیح ( س )


پسر

عبری
یورام

خداوند بر من است


پسر

عبری
یوریل/yoril/

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوزارسیف/yozarsif/

یوسف


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوسف محمد/y.-mohammad/

ترکیب دو اسم یوسف و محمد ( خواهد افزود و ستوده )، از نام های مرکب، یوسف و محمّد


پسر

عربی، عبری
یوناس/yunas/

عبریِ یونس به معنای کبوتر


پسر

عبری

پرنده
آدام/adam/

آدم


پسر

عبری
ارمس/ermes/

هرمس، ادریس پیغمبر


پسر

عبری
آریل/ariel/

شیر خداوند


پسر

عبری
آزر/azar/

نام پدر ابراهیم خلیل ( ع )، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آزران/azran/

منسوب به آزر، آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم، آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
آشر/asher/

شاد، خوشحال، مبارک و خوش یمن، شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب ( ع )


پسر

عبری
اشیر/ashir/

خوشحال، نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
الارز/elaroz/

گل سرخ بسیار زیبا


دختر

عبری، فرانسوی
آلیا/aliya/

الیاس، مجازا زیباروی و بلند مرتبه


پسر

عبری
الیزابت/elizabet/

سوگند خدا


دختر

عبری
ایزابل/izabel/

قول و وعده خداوند، طاهر، پاکیزه


دختر

عبری
ایلیاس

الیاس


پسر

عبری
بحیرا/bohayra/

نام عابدی نصرانی که علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خوا ...


پسر

عبری
بنیا/baniyā/

بنیاد، بنیه و توان، هنگامه، تو فرزند منی


دختر

کردی، عبری
تارح

نام پدر ابراهیم ( ع )


پسر

عبری
جبریل/jebril/

جبرئیل، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست، ( عبری ) ( = جبرائیل )، جبرائیل، ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
حام

حمایت کننده، نام یکی از پسران نوح ( ع )


پسر

عبری
داتان/datan/

مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود


پسر

عبری
داوید/david/

داوود


پسر

عبری
راشل/rashel/

پاکی و منزه، راحیل


دختر

عبری، فرانسوی
رایا/rāyā/

آن که خداوند به او توجه دارد، ( رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف ( اسم ساز ) )، ( به مجاز ) فکر و اندی ...


پسر

عبری
رفائیل/rofaeil/

یکی از فرشتگان مقرب در دین مسیحیت و یهودیت


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
زرحیا

آن که خداوند باعث وجود او شد


پسر

عبری
سرافیل

مخفف اسرافیل


پسر

عبری
شارون/sharon/

دشت و صحرا


دختر

عبری

طبیعت
طالوت/talut/

معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل


پسر

عبری

تاریخی و کهن
عاموس/amos/

یار، نام شبانی که به نبوت رسید


پسر

عبری
عزرا/ezra/

امداد و یاری، نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی


پسر

عبری
فرام/faram/

تندرو، معرب از عبری


پسر

عبری
لابان/laban/

سفید، نام پدر همسر یعقوب ( ع )، عبری از عربی، لین


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
ماریان/mariyan/

مریم، انگلیسی از عبری


دختر

عبری
مانوئل/Manuel/

خدا با ماست


پسر

عبری
ملکان/malakān/

نام پدر حضرت خضر پیغمبر ( ع )، ( اَعلام ) نام پدر حضرت خضر پیغمبر ( ع ) که از فرزند زادگان سام ابن ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
موشا

موسی


پسر

عبری
میخائیل

معرب از عبری، میکائیل


پسر

عبری
میکال/mikāl/

میکائیل، نام یکی از چهار ملک مقرب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
هادان/hadan/

معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
هارا/hara/

کوهستان


دختر

عبری
هاران/haran/

کوه نشین، برادر ابراهیم ( ع )، معرب از عبری


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
هدسه/hedseh/

همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش ( مردخای ) جزء آثار باستانی همدان ...


دختر

عبری

تاریخی و کهن
هلیون/helyon/

خورشید، هلیوس


دختر

عبری
کاد

نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری
یافا/yafa/

زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه


دختر

عبری
یامین/yamin/

نام همسر یعقوب ( ع )


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
یاوان/yavan/

نام چهارمین پسر یافث که به عبارتی دیگر نوه پسری نوح پیامبر بود


پسر

عبری
یرحا/yarha/

نام مادر حضرت موسی ( ع )، نام مادر موسی ( ع )


دختر

عبری

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر عبریاسم دختر عبری