برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

موسیقی

/musiqi/

مترادف موسیقی: خنیا، مزغان، مزقان، موزیک، نوا، نواشناسی

برابر پارسی: خنیا، خُنیا، خنیاک، نوا

معنی موسیقی در لغت نامه دهخدا

موسیقی. (معرب ، اِ) علم تألیف لحون. فن تألیف الحان. (مفاتیح ). علم ادوار. علم نغمات. علمی است که بدان احوال نغمات و ازمنه ٔ آن توان دانست. به عبارت دیگر، موسیقی دو فن است فن اول از او ملایمت نغمات معلوم شود و آن را فن الحان گویند و از فن دویم اوزان ازمنه معلوم گردد و آن را فن ایقاع خوانند. (از خلاصةالافکار فی معرفةالادوار شهاب صیرفی ). موسیقی از ایران به عرب و از آنجا به زمان حکم بن هشام به توسط زرقون [ زرگون ] و عیون به اندلس و از اندلس به دیگر قسمتهای اروپا نقل شد. (نفح الطیب ج 1 ص 753). صنعت آهنگها و نغمات. دانش سازها و آوازها. غنا. خنیا. ترکیب اصوات به صورت گوشنواز. علم الحان و آن یک قسمت از اقسام چهارگانه علوم ریاضی قدماست. ارسطو موسیقی را یکی از شعب ریاضی برشمرده و فلاسفه ٔ اسلامی نیز رای او را پذیرفته اند؛ ولی از جهت مسلم و تغییر ناپذیر نبودن همه ٔ قواعد و اصول آن مانند علوم ریاضی ، آن راهنر نیز محسوب داشته اند. (از یادداشت مؤلف ). عبارت است از معرفت احوال الحان و آنچه التیام الحان بدان کامل شود. (از نفائس الفنون ). موسقی. (ناظم الاطباء) . فرمود تا کتابی تصنیف کنم به پارسی دری در... علم موسیقی و باز نمودن سبب ساز و ناساز آوازها و نهاد لحنها. (دانشنامه ٔ علایی ).
گهی اقسام موسیقی که هرکس
پدید آورد بر الحان پیکر.
ناصرخسرو.
ز موسیقی آورد سازی برون
که آن را نشد کس جز او رهنمون.
نظامی.
سعدیا تا کی سخن در علم موسیقی رود
گوش جان باید که معلومش کنی اسرار دل.
سعدی.
مطربی می گفت با خسرو که ای گنج سخن
علم موسیقی ز علم شعر نیکوتربود.
امیرخسرو دهلوی.
و رجوع به ماده ٔ آهنگ و لحن و نیز ایران باستان ج 1 ص 103 و کشف الظنون و مرآةالخیال و یادداشتهای قزوینی ج 7 ص 162 و حکمت اشراق ص 204 شود.
- الحان موسیقی سرای ؛ آهنگ موسیقی سراینده. سراینده ٔ آهنگهای موسیقی. نوازنده ٔ سازهای موسیقی. (از یادداشت مؤلف ) :
داودصوت ، انده زدای ، الحان موسیقی سرای
ادریس دم صنعت نمای اعجاز پیدا داشته.
خاقانی.

موسیقی. (اِخ ) جمال الدین محمو ...

معنی موسیقی به فارسی

موسیقی
(ماخوذازیونانیفن آوازخواندن ونواختن ساز، آهنگی که موجدحزن یانشاط ومحرک احساسات باشد
( اسم ) فن ترکیب اصوات بنحوی که بگوش خوشایند باشد : [ مولانا در فن شعر ماهربوده و در علم ادوار و موسیقی کامل و نادر... ] ( ترجمه مجالس النفائس . ۱۶ ) توضیح قدما موسیقی را چنین تعریف کرده اند : معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود ( نفایس الفنون ج ۲ص ۷۷ ) ارسطو موسیقی را یکی از شعب ریاضی محسوب داشته و فیلسوفان اسلامی نیز این قول را پذیرفته اند ولی از آنجا که همه قواعد موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیر قابل تغییر نیست بلکه ذوق و قریحه سازنده و نوازنده نیست بلکه تام دارد آنرا [ هنر ] نیز محسوب دارند . یا علم موسیقی . علم تالیف
جمال الدین محمود بن عبدالاربلی ادیب معاصر ابن خلکان و در هنر موسیقی و جز آن سخت استاد بوده است .
[music] [سینما و تلویزیون، موسیقی] علم ترکیب اصوات و هنر عرضۀ آنها به نحوی که برای شنونده مطبوع باشد
[stock music, music library] [سینما و تلویزیون] موسیقی ضبط شده و موجود که مجدداً مورد استفاده قرار گیرد
[vocal music] [موسیقی] نوعی موسیقی که با صدای انسان اجرا می شود و می تواند با ساز همراهی شود
[aleatory music, chance music] [موسیقی] از جریان های موسیقی قرن بیستم که در آن آهنگ ساز آگاهانه از عامل اتفاق یا عدم قطعیت در فرایند ساخت یا اجرا استفاده می کند
[abstract music] [موسیقی] نوعی موسیقی که در آن موسیقی دان صرفاً با بهره گیری از ذهنیت فرعی خود اثری را خلق کند
[pop music] [موسیقی] نوعی موسیقی مردم پسند و عمدتاً برای مخاطبان جوان که در نیمۀ دوم قرن بیستم با الهام از بلوز (Blues) و دیگر موسیقی ها در کشورهای انگلوساکسون شکل گرفت و سپس در س ...

معنی موسیقی در فرهنگ معین

موسیقی
[ یو. ] (اِ.) فن آواز خواندن و نواختن ساز.

معنی موسیقی در فرهنگ فارسی عمید

موسیقی
۱. فن آواز خواندن و نواختن ساز.
۲. آهنگی که موجد حزن یا نشاط و محرک احساسات باشد.

موسیقی در دانشنامه اسلامی

موسیقی
«موسیقی» یا «موسیقیا» واژه ای یونانی است که در فرهنگ لغت، معادل «غنا» است ولی در حوزه ی مفاهیم دینی و اصطلاح فقه، این دو کلمه با یکدیگر تفاوت دارند.آیا موسیقی و غنا مترادف است یا هر یک معنایی متفاوت از دیگری دارد در این زمینه بحث های متفاوتی در بین اندیشمندان دینی مطرح شده است که به مهم ترین آن ها اشاره می نماییم.
آوازی که از حنجره ی آدمی بیرون آمده و در گلو چرخانده شود (چهچهه) و در شنونده، حالت طرب ایجاد کند و مناسب با مجالس لهو و خوش گذرانی باشد.
موسیقی
به صوت و آهنگی گفته می شود که از آلات موسیقی پدید آید.بر این اساس دایره ی موسیقی از دایره ی غنا بزرگتر است. در قرآن چند آیه در این مورد نازل شده است که با توجه به بعضی از آیات قرآن و احادیث حرمت غنا و موسیقی لهوی، به خوبی ثابت می شود. افزون بر آن، تمامی فقیهان شیعی نیز بر حرمت موسیقی و غنا اتفاق نظر دارند.
غنا درآیات قران
آیه اول:«ذلک و من یعظم حرمات الله خیرٌ له عند ربه واحلت لکم الانعام الاماتتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور؛ این است ـ آن چه مقرر شده ـ و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد، آن برای او نزد پروردگارش بهتر است و برای شما دام ها ( چهارپایان ) حلال شده است، مگر آن چه بر شما خوانده می شود پس از پلیدی بت ها و از گفتار باطل اجتناب ورزید».آیه دوم:«و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین؛ بعضی از مردم، سخنان باطل و بیهوده می خرند تا مردم را از روی جهل و نادانی گمراه سازند و آیات الهی را به استهزاء گیرند، پس برای آنها عذابی خوارکننده است.»
غنا در روایات
...
«موسیقی» یا «موسیقیا» واژه ای یونانی است که در فرهنگ لغت، معادل «غنا» است ولی در حوزه ی مفاهیم دینی و اصطلاح فقه، این دو کلمه با یکدیگر تفاوت دارند.آیا موسیقی و غنا مترادف است یا هر یک معنایی متفاوت از دیگری دارد در این زمینه بحث های متفاوتی در بین اندیشمندان دینی مطرح شده است که به مهم ترین آن ها اشاره می نماییم.
آوازی که از حنجره ی آدمی بیرون آمده و در گلو چرخانده شود (چهچهه) و ...


موسیقی در دانشنامه ویکی پدیا

موسیقی
موسیقی یا موزیک (به فرانسوی: musique) که در فارسی به آن خُنیا هم گفته می شد، یکی از فعالیت های بشری است که بُن مایهٔ تشکیل دهندهٔ آن، صدا و سکوت است. عناصر اصلی تشکیل دهندهٔ موسیقی شامل زیروبمی (نَواک) (تعیین کنندهٔ ملودی و هارمونی) و ریتم است.
افلاطون: موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان، و بال به تفکر و جهش به تصور، و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد.
ارسطو: موسیقی حکمتی است که نفوس بشر از اظهار آن در قالب الفاظ عاجز است بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می سازد.
ابونصر فارابی: موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دو علم است؛ علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری.
ابوعلی سینا: موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر ملایمت و سازگاری، و چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث می شود.
افلاطون: موسیقی روح انسان را مناسب و هماهنگ می کند و استعداد پذیرش عدالت را در وی برمی انگیزد.
بتهوون: موسیقی مظهری است عالی تر از هر علم و فلسفه ای. موسیقی هنر زبان دل و روح بشر و عالی ترین تجلی قریحهٔ انسانی است.
بتهوون: آنجا که سخن از گفتن بازمی ماند موسیقی آغاز می شود.
لئوپددوفن: ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد. در واقع همان روزی که انسان توانست برای نخستین بار خوشی ها ورنج های خود را با صدا نمایش دهد، مبدأ موسیقی به شمار می آید.
ابن خردادبه (به نقل از یحیی بن خالدبن برمک): موسیقی آن است که تو را شاد کند و برقصاند و بگریاند و اندوهگین کند و جز آن هر چه باشد رنج و بلاست.
ابن خردادبه: موسیقی ذهن را لطیف و خوی را ملایم و جان را شاد و قلب را دلیر و بخیل را بخشنده می کند، آفرین بر خردمندی که موسیقی را پدیدآورد.
هگل: آنچه موسیقی متعلق به خود می داند همان اعماق زندگانی درون شخص است موسیقی هنر خاص روح است و به طور مستقیم به روح خطاب می کند.
واگنر: من موسیقی را تنها وسیله لذت گوش به شمار نمی آورم بلکه آن را محرک قلب و مهیج احساسات می دانم. موسیقی عالی ترین هنرهاست. موسیقی متعلق به دل است و جایی که دل نیست موسیقی هم وجود ندارد.
نیچه: تمام پدیده ها در مقایسه با موسیقی تنها نمادند «زایش تراژدی»
انواع سازهای قدیمی در موزه ای در شهر تفلیسنیچه: زندگی بدون موسیقی اشتباهی بزرگ بوده ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

موسیقی در دانشنامه آزاد پارسی

موسیقی (music)
گیوم دوفه
گیوم دوفه
گیوم دوفه
گیوم دوفه
گیوم دوفه
گیوم دوفه
گیوم دوفه
هنر ترکیب صداها به صورت یک تجربۀ ملموس یکپارچه، که نوعاً در هماهنگی با الگوهای قراردادی و در جهت هدفی زیبا شناختی باشد. موسیقی را کلاً به گروه هایی تقسیم می کنند، همچون موسیقی کلاسیک، جاز، پاپ، کانتری، و وسترن. کلمۀ یونانی موزیکه تمام هنرهای مرتبط با موزها (الهگان هنر) را دربر می گیرد. تمدن های گوناگون باستانی و جهان امروز، نظام های موسیقایی خاص خود را پدید آورده اند. موسیقی شرقی تمایزهایی ظریف تر از موسیقی غربی میان زیرایی (زیروبم) آواها قائل است و تفاوت دیگرش با موسیقی غربی، تا همین اواخر، در فقدان نت نویسی مکتوبی است که قوانین آهنگ سازی مخصوص ساخت آثار بزرگ دارند؛ در موسیقی شرقی، الگوهای ملودیک و ریتمیک جداگانه موجودند و استادان موسیقی آزادانه آن ها را تعبیر و تأویل می کنند (مانند راگاهای هندی).قرون وسطا. تاریخ مستند موسیقی غرب از دوران کلاسیک با موسیقی نیایشی کلیسای کاتولیک قرون وسطایی آغاز می شود، که خود برگرفته از پیشینیان عبری و یونانی است. چهار الگوی گامی، یا مد، که کلام نیایشی بر روی آن ها سرودخوانی می شد را ابتدا آمبروسیوس قدیس در ۳۸۴م بنابه سنت برقرار کرد. قدیس گرگوریوس کبیر چهار مد دیگر به مدهای اصیل آمبروسیوسی اضافه کرد، و این نظام پایۀ پلن شان گرگورین را تشکیل داد، که هنوز هم در کلیسای کاتولیک رومی به کار می رود. ارگ در قرن ۸م ساخته شد، و در قرن ۹م استفاده از موسیقی هارمونی دار در کلیساها آغاز شد، که نت نویسی آن تکامل یافت تا به شکل کنونی درآمد. در قرن ۱۱م کنترپوآن، به خصوص در صومعۀ سن مارتیال شهر لیموژ، فرانسه، وارد کار شد، و در اواخر قرن ۱۲م (توسط لئونن و پروتن) به کلیسای نوتردام پاریس نیز راه یافت. در اواخر قرون وسطا تروبادورهای فرانسوی و پرووانسی و آهنگ سازان درباری، همچون ماشو، نوعی موسیقی غیرمذهبی را پرورش دادند که برگرفته از موسیقی کلیسایی و محلی بود (← مینه زینگر).
قرن های ۱۵ و ۱۶. اروپا شاهد رشد موسیقی کنترپوآنی یا پُلی فونیک بود. از نخستین آهنگ سازان شناخته شده، جان دانستبل، موسیقی دان انگلیسی بود، که آثارش الهام بخش آهنگ ساز فرانسوی، گیوم دوفه، بنیادگذار مکتب فلاندری شد؛ اعضای این مکتب عبارت بودند از شاگرد دوفی، ی ...

نقل قول های موسیقی

موسیقی
• «آنجاکه سخن باز می ماند، موسیقی آغاز می گردد.»
• «اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نیست تو را، کژ طبع جانوری» -> سعدی
• «اطاق دانشجویی کوچکی گرفته ام که روبروی میدان «کارینانو» قرار دارد (با عنوان ویکتور امانوئل در آنجا به دنیا آمدم) - در اینجا می توانم از پشت میز اتاقم موسیقی فوق العاده ای را که در طبقه پایین خان هام می زنند بشنوم... امضاء: آستو» -> فریدریش نیچه
• «باخ آغاز و پایانی بر موسیقی است.» -> ماکس روجر
• «با نقاشی می خواهم چیزی تسلابخش مانند موسیقی خلق کنم.» -> ونسان ون گوگ
• «بعضی از آنها آلت موسیقی را طوری باخود حمل می کنند که یک کشیش صلیبش را.» -> رالف والدو الیسن
• «تکامل هریک از افراد بشر در چند مرحله به عمل می آید ولی مراحل عمومی که در همه موارد صادق است، سه است. نخست بیدار کردن احساسات لطیف و افکار بلند به وسیله اشعار و سرودهای عالی. زیرا اینها صور ت های زیبا و دلربای زندگی پاک و با صفا را نشان می دهند و می آموزند. دوم استوار ساختن این صورت ها به وسیله اعمال روزانه زندگی. سوم تکمیل این اعمال و اشکال به وسیله موسیقی زیرا این صنعت روحانی، احساسات و افکار و کردار آدمی را با هم دمساز و هماهنگ می سازد و به زندگی رونق و جلوه و زیور کمال میدهد.» -> کنفوسیوس
• «در بین هنرها، موسیقی بیش از همه در عواطف انسان تاثیر دارد. یک سمفونی پرمایه از دست یک استاد بدون شک بیشتر از یک کتاب اخلاق در دل اثر می کند.»
• «در همه جا موسیقی است برای کسانی که گوش شنوا دارند.»
• «در موسیقی چیزی شگفت انگیز وجود دارد که وصف ناپذیر است. می توانیم بگوییم موسیقی به نفسه شگفت انگیز است. موقعیت آن طوری است که می توان گفت بین قلمرو فکر و نمود، روح و ماده قرار گرفته و با اینکه به هر دو ارتباط دارد با هر دو کاملا فرق دارد. موسیقی امری معنوی است و با وجود اینکه احتیاج به ریتم دارد، مادی است و با وجود این فارغ از زمان و مکان است.»
• «رنگ، دنیای همه کس به ویژه دنیای نقاش است. او، از آنها همانند نُت موسیقی یا کلمات - اما ساده و منسجم - بهره می گیرد.» -> جلیل ضیاءپور
• «روش ساختن موسیقی آمریکایی ساده است. تمام کاری که باید انجام دهید این است که آمریکا ...

ارتباط محتوایی با موسیقی

موسیقی در جدول کلمات

موسیقی جوانان
رپ
موســیقی چندبخشی کلاســیک
موسیقی دان آلمانی
موسیقی دان آلمانی معروف
یوهانبرامس
موسیقی دان اتریشی
شوبرت
موسیقی دان و آهنگساز ایرانی
حنانه
موسیقی دان و آهنگساز فقید ایرانی که از او به خاطر ساخت موسیقی فیلم «ایران سرزمین طلای سیاه» به عنوان نخستین سازنده موسیقی متن فیلم در ایران نام می برند
حنانه
موسیقی سیاهان
جاز
موسیقی غرب
رپ
موسیقی غربی
رپ

معنی موسیقی به انگلیسی

music (اسم)
غنا ، ساز ، اهنگ ، خنیا ، موسیقی ، موزیک ، رامشگری
music (صفت)
موسیقی ، موزیکال ، دارای اهنگ ، موسقی دار
musical (صفت)
موسیقی ، موزیکال ، دارای اهنگ ، موسقی دار

موسیقی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

AmirReza Abroun
آهنگ
شهریار آریابد
تازی شده موزیک لاتین که در پارسی به آن " خنیا" گویند
خنیایی =موزیکال =موسیقایی
خنیاگر = موزیسین =موسیقدان
ب. الف. بزرگمهر
ساز و آواز

در کنار �خُنیا�، �ساز و آواز� را پیشنهاد می کنم که پُرکاربردتر و گوشنوازتر است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موسیقی دانلود   • موسیقی خارجی   • موسیقی شاد   • موسیقی پاپ   • انواع موسیقی   • تعریف موسیقی   • موسیقی چیست   • تاریخچه موسیقی   • معنی موسیقی   • مفهوم موسیقی   • معرفی موسیقی   • موسیقی یعنی چی   • موسیقی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موسیقی
کلمه : موسیقی
اشتباه تایپی : l,sdrd
آوا : musiqi
نقش : اسم
عکس موسیقی : در گوگل

آیا معنی موسیقی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )