برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

منطقه

/mantaqe/

مترادف منطقه: بخش، حدود، خطه، محدوده، ناحیه

برابر پارسی: کوی، برزن، سرزمین، بخش، دور و بر

معنی منطقه در لغت نامه دهخدا

منطقة. [ م ِ طَ ق َ ] (ع اِ) کمربند و آنچه بدان میان را بندند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). میان بند. (آنندراج ). کمربند. مِنطَق و در مصباح آمده منطقة همان است که مردم آن را «حیاصة» گویند. ج ، مناطق. (از اقرب الموارد). از وسایل ملوک و آن چیزی بوده است که بر میان می بستند و در زمان ما حیاصة گویند و آن از وسایل قدیم است و روایت شده که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع ) منطقه ای داشته است. پادشاهان هنگام بخشیدن خلعت و تشریف به امیران منطقه را بر میان آنان می بستند و آن بر حسب اختلاف مراتب انواع گوناگون داشته است چنانکه بعضی از آنها از طلای مرصع به گوهر بوده است. (از صبح الاعشی ج 2 ص 127). رجوع به مدخل بعد شود.
- منطقة ذات البروج ؛ منطقةالبروج. دایره ٔ عظیمه ٔ فلکی مانند کمربند که در آن دوازده برج واقع شده و چنان به نظر می آید که آفتاب در میان آنها در مدت سال متوالیاً سیر می نماید. (ناظم الاطباء). رجوع به منطقةالبروج شود.

منطقه. [ م ِ طَ ق َ / م َ طَ ق َ / ق ِ ] (از ع ،اِ) کمر و هرآنچه بدان کمر کسی و یا میان چیزی را بندند. (ناظم الاطباء). کمر. کمربند. میان. میان بند. ج ، مناطق. (یادداشت مرحوم دهخدا). منطقة :
هرگز نطاق هجو تو نگشایم از قلم
تا زنده باشی ای خر زنار منطقه.
سوزنی.
پانصد غلام از ممالیک خاص نزدیک مجلس بایستادند با قباهای رومی و منطقه های زر مرصع به جواهر ثمین. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 333). منطقه ٔ فرمان تو ازمخنقه ٔ چنگال متعدیان ما را نگاه دارد. (مرزبان نامه ٔ چ قزوینی ص 165).
فرقش محل نطق و میان جای منطقه
منطیق آن بود که سراسر مناطق است.
کمال الدین اسماعیل (دیوان چ بحرالعلومی ص 291).
لشکر گرد بر گرد دز منطقه ساخته و از جانبین تیر و سنگ سبک پران و دیوار حصار و فصیل ویران کردند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 94).
|| در شاهد زیر به معنی منطقةالبروج آمده است :
شاید که چرخ سرکش کژرو چو بندگان
بندد کمر ز منطقه پیش توبر میان.
خواجوی کرمانی.
رجوع به منطقةالبروج شود.
- منطقه ٔ چرخ ؛ منطقةالبروج :
چو جان ز لطف در این کار بر میان بستی
کمر ز منطقه ٔ چرخ بر میان برسان.
کمال الدین ...

معنی منطقه به فارسی

منطقه
چون محور گردش وضعی زمین نسبت به سطح مدار حرکت انتقالی آن ( یعنی سطح منطقه البروج ) در حدود ۲۳/۵ درجه متمایل است لذا خورشید در تمام سطح کره زمین یکسان نمیتابد و نور و حرارت در نقاط مختلفه کره زمین را ار لحاظ درجه حرارت به پنج منطقه تقسیم کرده اند . بنابراین منطقه به بخشهای وسیعی از سطح زمین اطلاق میشود که از لحاظ دریافت نور و حرارت مکتسبه از خورشید متشابه باشند و در عرض مشخص جغرافیائی قرار گرفته باشند ( بعبارتی دیگر در فاصله بین مدارات مشخص قرار داشته باشند . ) مناطق پنجگانه سطح زمین عبارتند از : ۱ - منطقه حاره یا محترقه - قسمتی است از سطح زمین که بین مدار راس السرطان در شمال و مدار راس الجدی در جنوب خط استوا قرار گرفته و بنابراین خط استوا از وسط آن میگذرد و مقدار حرارت در تمام مدت سال در این منطقه زیاد است . ۲ - منطقه معتدله شمالی که بین مدار راس السرطان و مدار قطب شمال میباشد . ۳ - منطقه معتدله جنوبی که بین مدار راس الجدی و مدار قطب جنوب قرینه منطقه معتدله شمالی در نیمکره جنوبی زمین است . در دو منطقه معتدله چون آفتاب عمود نمی تابد حرارت آن هم چندان زیاد نیست و در مواقع مختلف نیز حرارت تغییر میکند و فصول چهارگانه ( بهار تابستان پائیز زمستان ) ایجاد میشود ( ایران در منطقه معتدله شمالی قرار دارد ) . ۴ - منطقه منجمده شمالی یا منطقه قطبی شمالی - بین مدار قطب شمال یا نقطه قطبی در نیمکره شمالی زمین قرار دارد . ۵ - منطقه منجمده جنوبی یامنطقه قطبی جنوبی - بین مدار قطب جنوب تا نقطه قطبی در نیمکره جنوبی زمین قرار دارد . در دو منطقه منجمده شمالی و جنوبی در تمام مدت سال اشعه آفتاب در حداکثر تمایل میباشد بهمین جهت همیشه حرارت خیلی کم و اغلب زمستان و یخبندان دائمی است و تابستان آنها کم و کوتاه است و مدت آن از چند هفته نمیگذرد. و بعلاوه در این دو منطقه نیمی از سال شب و نیمی از سال روز است .
( اسم ) ۱ - کمر بند میان بند . ۲ - از لحاظ حرارت خورشید سطح کره زمین را به پنج قسمت تقسیم کرده اند و هر یک از آنها را [ منطقه ] گویند .
کمر بند و آنچه بدان میان را بندند میان بند .
[post] [ورزش] هریک از قسمت های مختلف میدان بازی در برخی از ورزش های گروهی
...

معنی منطقه در فرهنگ معین

منطقه
(مِ طَ قِ) [ ع . منطقة ] (اِ.) ۱ - کمرو هر آن چه بر میان بندند. ۲ - بخشی از کرة زمین که مختصات مخصوص به خود را دارد. ج . مناطق .

معنی منطقه در فرهنگ فارسی عمید

منطقه
۱. (جغرافیا) هریک از قسمت های پنج گانۀ کرۀ زمین که از لحاظ درجۀ حرارت تقسیم شده: منطقهٴ حاره، منطقهٴ معتدلهٴ جنوبی، منطقهٴ معتدلهٴ شمالی، منطقهٴ منجمدۀ جنوبی، منطقهٴ منجمدۀ شمالی.
۲. (نظامی) جبهۀ جنگ.

منطقه در دانشنامه اسلامی

منطقةُ الفِراغ، نظریه ای است در فقه شیعه که از وجود قلمروی فاقد حکم شرعی در دین خبر می دهد. این نظریه را سید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است. بر طبق نظریهٔ منطقة الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند. ریشه های این نظریه را می توان در دیدگاه های فقیهان پیش از شهید صدر، به ویژه محمد حسین نائینی دید.
منطقة الفراغ به معنای قلمروی از دین است که حکم شرعی معینی ندارد. بر طبق نظریهٔ منطقة الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند. محمدباقر صدر این نظریه را مطرح کرده است. او در کتاب اقتصادنا، مکتب اقتصادی اسلام را به دو بخش تقسیم کرده است:
شهید صدر این بخش از احکام را منطقة الفراغ نامیده و گفته است که پیامبر(ص) هم از آن استفاده کرده و قانون گذاری هایی را به عنوان حاکم جامعه (نه از بُعد پیامبری) انجام داده است. به باور وی، این نوع از قانون گذاری های پیامبر(ص)، دائمی نیست و جزء ثابتی از مکتب اقتصادی اسلام به شمار نمی آید.
بدر منطقه ای بین مکه و مدینه است.
منطقه بدر در حوالی یکصد و پنجاه کیلومتری مدینه منوره می باشد.

جریان جنگ بدر
در هفدهم رمضان سال دوم هجرت، سپاه اسلام که اندکی بیش از سیصد نفر بود، با سپاه یک هزار نفری قریش به فرماندهی ابوجهل در منطقه بدر به مصاف یکدیگر رفتند.
در این نبرد، پیروزی نصیب مسلمانان گشت و بیش از هفتاد نفر از سران شرک کشته شدند.
پیامبر(صلی الله علیه وآله) اجساد کشتگان را در چاه ریخت و خطاب به آنان فرمود: من وعده حق تعالی را محقق یافتم، آیا آن چه به شما وعده داده شده بود، بر شما محقق گشت؟

جنگ بدر در قرآن
داستان این نبرد، در سوره انفال آمده و خداوند این پیروزی را به عنوان یک پیروزی مهم که آن را برای سپاه اسلام مقرر کرده بود تا ریشه ظلم و ظالم کنده شود، وصف کرده است.

موقعیت فعلی بدر
...


منطقه در دانشنامه ویکی پدیا

منطقه
مَنطَقِه، یک ناحیهٔ جغرافیایی نسبتاً وسیع از یک کشور یا قاره است که دارای ویژگی های طبیعی و/یا انسانی متمایزی نسبت به مناطق همسایه باشد.
به طور کلی، یک منطقه، ناحیه ای میانِ گستره ای از خشکی یا آب است که کوچک تر از همهٔ ناحیهٔ مورد نظر (برای نمونه جهان، یک ملت، یک رشته کوه و ...) و بزرگ تر از خود مکان مورد نظر است. مثلاً منطقهٔ دماوند کوچک تر از ناحیهٔ دماوند و بزرگ تر از شهرستان دماوند است. یک منطقه را می توان به صورت مجموعه ای از واحدهای کوچک تر (همانند کشورهای خاورمیانه) یا به صورت جزئی از مجموعه (همانند منطقهٔ خاورمیانه در آسیا) دید.
منطقه هایی که بر پایهٔ معیارهای انسانی (مثلاً زبان) تعریف می شوند، به ندرت محدودهٔ روشنی دارند، از اینرو اغلب موضوع تفسیرها و گاه اختلافات هستند. اگر مفاهیم جغرافیای طبیعی، انسان و/یا حکومت در هم بیامیزند، وضوح تعریف یک منطقه می تواند تغییر یابد.
عکس منطقه
یک منطقه (مناطق)، سطح اول تقسیمات کشوری در عربستان سعودی و چاد و سطح دوم تقسیمات کشوری در برخی دیگر کشورهای جهان عرب است.
منطقه های بحرین (سطح یک در گذشته)
منطقه های سوریه (سطح دو)
منطقه های عربستان سعودی (سطح یک)
منطقه های چاد (سطح یک)
مختصات: ۰۵h ۳۲m ۰۰٫۴s٬ −۰۰° ۱۷′ ۵۷″ منطقه (به انگلیسی: Delta Orionis) یا دلتا شکارچی ستاره ای در صورت فلکی شکارچی است. فاصلهٔ این ستاره با زمین حدود ۹۰۰ سال نوری است.
ویکی پدیای انگلیسی
منطقه (به هندی: Ilaaka) یا محدوده فیلمی محصول سال ۱۹۸۹ و به کارگردانی عزیز سجاوال است. در این فیلم بازیگرانی همچون درمندرا، میتون چاکرابورتی، مادهوری دیکشیت، آمریتا سینگ، سانجی دات، راکهی گو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

منطقه در دانشنامه آزاد پارسی

منطقه (zone)
در هندسه، بخشی از سطح کره، محدود به مقاطع کره با دو صفحۀ موازی. هریک از دو مقطع را قاعدۀ منطقه می نامند. یکی از این دو صفحه می تواند مماس بر کره باشد. در این صورت، منطقه را یک قاعده ای یا عرقچین می نامند. ارتفاع منطقه عبارت است از عمود مشترک دو صفحه. مساحت منطقه برابر است با حاصل ضرب ارتفاع آن در محیط دایرۀ عظیمهای از کره، ۲πrhیعنی، که در آن،r شعاع کره و h ارتفاع منطقه است.

منطقه در جدول کلمات

منطقه
ناحیه
منطقه ای تفریحی در حوالی تهران
فشم
منطقه ای جنگ زده در جنوب
فکه
منطقه ای خود گردان در انگلستان
ولز
منطقه ای خود گردان هم مرز با انگلستان با مرکزیت کاردیف
ولز
منطقه ای در تهران
نواب
منطقه ای در شمال تهران
قلهک
منطقه ای در شمال شرق تهران
لویزان
منطقه ای در شمال شهر
درکه
منطقه ای در غرب چین
تبت

معنی منطقه به انگلیسی

region (اسم)
طرف ، سامان ، فضا ، ناحیه ، منطقه ، بخش ، قلمرو ، سرزمین ، دیار ، بوم ، محوطه بسیار وسیع و بی انتها
area (اسم)
طرف ، فضا ، حوزه ، ناحیه ، منطقه ، مساحت ، سطح ، پهنه
zone (اسم)
زمین ، حوزه ، ناحیه ، منطقه ، کمربند ، بخش ، قلمرو ، مدارات

معنی کلمه منطقه به عربی

منطقه
منطقة , موقع
بروج , بروجي
اقليمي
استجلاء
استئصال الجرثومة السرطانية فى المنطقة

منطقه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیار
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
دِویپ devip (سنسکریت: دْویپَ)
آویستام (پهلوی: اَوِیستام)
چَگرا (سنسکریت: چَکرَ)
Teacher Fatemeh
Area. Region
شهریار آریابد
واژه پیشنهادی " کویاد koyad " از واژه کوی با پسوند جا و مکان " اد" به چم جای کوی و برزن ، در ایران هر شهر به چند بخش تقسیم می شود که عبارتند از: کوچه ، کوی یا برزن ( محله) ، کویاد ( منطقه ) .
مهران
مکان،جا،اطراف
سعید سخدری
منطقه امن= comfort zone
ب. الف. بزرگمهر
سامان

در کنار برابرهای یاد شده در بالا که برخی از آن ها را با چشم پوشی درخور می توان بجای �منطقه� بکار برد، واژه ی پارسی �سامان� به باور من از همه باریک تر است و دامنه ی کاربردی گسترده تر دارد.
لعیا
منطقه : طرف ، فضا ، زمین ، حوزه
سهیل نظری
سرور بزرگمهر درود به گفته شما به نگر من بهتر است بنویسیم به جای کشورهای منطقه کشورهای هم سامان
سهیل نظری
با نکته سرور سامیار من آویستام رو بهتر میدونم چون پهلوی به پارسی امروز نزدیکتره و با قاعده های پارسی امروز پهلوی بیشتر جور در میاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه منطقه 5 تهران   • منطقه چیست   • منطقه 5 تهران کجاست؟   • شهردار منطقه 5 تهران کیست   • تفاوت منطقه و ناحیه   • شهردار جدید منطقه 5 تهران   • معرفی منطقه 5 تهران   • طرح تفصیلی منطقه 5 تهران   • معنی منطقه   • مفهوم منطقه   • تعریف منطقه   • منطقه یعنی چی   • منطقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منطقه

کلمه : منطقه
اشتباه تایپی : lkxri
آوا : mantaqe
نقش : اسم
عکس منطقه : در گوگل

آیا معنی منطقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )