برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

مسائل مستحدثه

مسائل مستحدثه در دانشنامه اسلامی

مسائل مستحدثه
در دهه های اخیر، در پی تحولات شگرف پدید آمده در تمام ابعاد زندگی به ویژه در زمینه اختراع ابزارهای کسب اطلاعات و انتقال سریع آن ها، روش ها، دیدگاه ها و شکل زندگی و نوع روابط اجتماعی انسان ها دگرگون شده است و همراه با گسترش دامنه این تحولات طرح مسائل نوظهور نیز به طور چشم گیری رو به فزونی گذارده است.
بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با دوران جدید و همگام نمودن فقه با نیازهای متغیّر بشری، احساس می شود. انقلاب اسلامی نیز که دستگاه فقه را با حکومت پیوند داده و زمینه ورود قوانین شریعت را در صحنه عملی جامعه و سیاست مهیّا ساخته، ضرورتِ این عمل را صدچندان نمایان کرده است.پیمودن این مسیر طولانی محتاج به زمان و گذراندن مقدماتی است. از این روی، با مراجعه به فقه سنّتی و اقوال فقهای بزرگ معاصر، قواعد و اصولی را تحت عنوان عناصر تعیین کننده در حل مسائل مستحدثه گرد آورده ایم تا بتوانیم از باب ردّ فروع بر اصول، مرجعی را برای حلّ مسائل نوظهور نشان دهیم.هنوز برخی از این عناصر جایگاه واقعی خویش را در بین مباحث اصولی شیعه نیافته، اما پرداختن به آن ها از آن روی مهم می نماید که آن ها را نهادینه می کند و در بین مباحث اصولی مطرح می سازد.
تعریف مسائل مستحدثه
قبل از طرح این مبانی، شایسته است ابتدا مسائل مستحدثه را تعریف کنیم.انسان ها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقاء بخشیده اند و با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت ، توانسته اند در شیوه زندگی تحولاتی را پدید آورند. توسعه این تحولات دوران های مختلفی را ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط اجتماعی، دیدگاه ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران ها متفاوت می نماید.بنابراین، در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می شود که هیچ گونه سابقه ای از آن ها به چشم نمی آید، و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن ها انتظار رود.بنابراین، مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آن ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی در باره آن ها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آن ها ...

مسائل مستحدثه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسائل مستحدثه   • مفهوم مسائل مستحدثه   • تعریف مسائل مستحدثه   • معرفی مسائل مستحدثه   • مسائل مستحدثه چیست   • مسائل مستحدثه یعنی چی   • مسائل مستحدثه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسائل مستحدثه

کلمه : مسائل مستحدثه
اشتباه تایپی : lshmg lsjpnei
عکس مسائل مستحدثه : در گوگل

آیا معنی مسائل مستحدثه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )