برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

فریدون

/fereydun/

معنی اسم فریدون

اسم: فریدون
نوع: پسرانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: fereydun) به معنی ' سه ایدون' یا ' سه اینچنین'، (در اعلام) نام پسر آبتین یکی از بزرگان داستانی اقوام مشترک هند و ایرانی در روایات ایرانی که وی یکی از پادشاهان سلسله ی پیشدادی به شمار رفته است و نژادش به تهمورث می رسید، [تفسیر معنای فریدون (سه ایدون یا سه اینچنین) مربوط به دورانی است که در آن آریائیان به سه شاخه تقسیم گردیدند] - از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

معنی فریدون در لغت نامه دهخدا

فریدون. [ ف ِ رِ ] (اِخ ) نام عقل فلک هشتم باشد که فلک البروج است. (برهان ).

فریدون. [ ف ِ رِ ] (اِخ ) در زبان پهلوی فرتن ، یکی از بزرگان داستانی مشترک اقوام هند و ایرانی است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). پادشاهی است معروف که ضحاک را دربند کرد. (برهان ). مطابق شاهنامه ٔ فردوسی او پسر آتبین و از نسل جمشید است که پس از مشاهده ٔ ستمگریهای ضحاک تازی علیه او قیام میکند و با دستیاری کاوه ٔ آهنگر، ضحاک را دستگیر و در کوه دماوند زندانی میکند و خود به پادشاهی ایران می رسد. سپس در پایان عمر سرزمین وسیع قلمرو خود را میان پسرانش سلم و تور و ایرج تقسیم میکند و ایران را به ایرج می سپارد. سرانجام سلم و تور توطئه میکنند و ایرج را به قتل میرسانند. و جنازه ٔ ایرج را نزد پدر می آوردند و فریدون پس از زاری و ناله ٔ بسیار مقام او را به پسرش منوچهر میدهد و منوچهر به جنگ عموهای خود میرود و بنیاد جنگهای ایران و توارن نهاده میشود. فریدون در پایان سلطنت پانصدساله ٔ خود تاج شاهی را بر سر منوچهر میگذارد و از این جهان رخت برمی بندد. فریدون در ادبیات فارسی بعنوان مظهر قدرت و پیروزی مورد تشبیه قرار گرفته است ، چنانکه فردوسی در ستایش سلطان محمود میگوید :
فریدون بیداردل زنده شد
زمین و زمان پیش او بنده شد.
فردوسی.
در اشعار شاعران دیگر نیز نام او با همین تعبیر دیده میشود :
جشن سده آیین جهاندار فریدون
بر شاه جهاندار فری باد و همایون.
عنصری.
فریدون وزیری پسندیده داشت
که روشندل و دوربین دیده داشت.
سعدی.
ترکیب ها:
- فریدون صفت . فریدون علم. فریدون فر. فریدونکار.فریدون کمر. فریدون نسب. فریدون وار. رجوع به این مدخل ها شود.

فریدون. [ ف ِ رِ ] (اِخ ) ده مخروبه ای است از بخش حومه ٔشهرستان نائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

فریدون. [ ف ِ رِ ] (اِخ ) رجوع به شاهزاده محمد شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

فریدون. [ ف ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بزینه رود بخش قیدار شهرستان زنجان ، واقع در 51هزارگزی جنوب باختری قیدار. ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر و دارای 46 ...

معنی فریدون به فارسی

فریدون
در زبان پهلوی فرتن . یکی از بزرگان داستانی مشترک اقوام هند و ایرانی است . پادشاهی است مشهور که ضحاک را در بند کرد .
[ گویش مازنی ] /fereydoon/ نامی معمول در مازندران برگرفته از نام فریدون از پادشاهان سلسله ی پیشدادی ایران
احمد منشی ملقب به توقیعی از نویسندگان اواسط قر. ۱٠ ه. اوراست : نزهه الاخبار در تاریخ منش آت فریدون بیگ شامل رونوشت نامه هایی که بین امیر تیمور گورکان و سلطان با یزید عثمانی و دیگران مبادله شده . فریدون بیگ کتاب اخیر را در سال ۹۸۲ ه ق . تالیف کرده و آن در ۱۲۷۴ ه ق. در قسطنطنیه بطبع رسیده است .
پیروز و کامیاب . برجسته و برتر
پادشاهی که درفش او چون فریدون افراشته باشد . به کنایت پیروز و کامیاب .
فریدون صفت . آن که شکوه و شوکت فریدون دارد .
از شاهزاده های قاجار است که شعر نیز می گفته و قا آنی بر مجموعه اشعار او مقدمه نوشته است .
مانند فریدون خجسته و پیروز
[ گویش مازنی ] /fereydoon kelaa/ از توابع بندپی بابل
آن که کمر پادشاهی چون کمر فریدون دارد .
رودیست در مازندران که از فریدون کنار گذرد و ببحر خزر ریزد . طول آن ۶٠ کیلومتر است .
از اهالی شیراز و از شعرای ایران است
...

معنی فریدون در فرهنگ معین

(وِ فِ) (اِمر.) نام گاوی که فریدون به هنگام کودکی در مازندران از شیر آن تغذیه می کرد. نام این گاو برمایه و برمایون بود.
( ~ِ فَ رِ) (اِمر.) ۱ - نام گنجی است منسوب به فریدون . ۲ - نام نوایی در موسیقی .

فریدون در دانشنامه اسلامی

فریدون فرزند عباسقلی آدمیت بنیانگذار جمعیت آدمیت (خاندان آدمیت) می باشد. وی مشاغل مختلفی را در وزارت امورخارجه احراز کرد تا سرانجام به مستشاری سفارت و معاونت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. چندی با سمت سفیرکبیر در "دهلی نو" اقامت داشت و زمانی نیز سفیر ایران در "هلند" بود. در کنار مشاغل سیاسی و اداری خود به کار تحقیق و تتبع در تاریخ جدید ایران پرداخته است.
فریدون فرزند عباسقلی آدمیت متولد ۱۲۹۹ق و فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. دکترای خود را در رشته تاریخ سیاسی از "دانشگاه لندن" دریافت کرد. خدمات اداری را از ۱۳۱۹ در وزارت امورخارجه آغاز کرد و مشاغل مختلفی را در آن وزارتخانه احراز کرد تا سرانجام به مستشاری سفارت و معاونت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. چندی با سمت سفیرکبیر در "دهلی نو" اقامت داشت و زمانی نیز سفیر ایران در "هلند" بود. در کنار مشاغل سیاسی و اداری خود به کار تحقیق و تتبع در تاریخ جدید ایران پرداخته است.
آثار فریدون
نشریه وزارت امورخارجه که حاوی نکات مهم تاریخی است با مدیریت وی منتشر می شد که چند بار به چاپ رسیده است. در این نشریه گذشته از منابع دست اول با استفاده از آرشیو وزارت خارجه ایران و انگلیس، اسناد مهمی را ارائه نموده است. این کتاب از معتبرترین کتبی است که در این زمینه منتشر شده است و نویسنده ی آن را به عنوان مورخ مطلع و باسواد معرفی کرده است. کتاب دیگری به عنوان "فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطه" انتشار داده است که این کتاب نیز تاریخی و تحقیقی است. کتاب "ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران" از دیگر آثار اوست. آدمیت پس از بازنشستگی فراغت بیشتری برای تحقیق در تاریخ قاجار و نهضت مشروطیت پیدا کرد و آثار زیادی انتشار داد. کتاب "افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی"از آثار منتشر نشده دوران قاجار، از تحقیقات بسیار ارزشمند اوست. وی را یکی از تاریخ نگاران دوره جدید ایران می دانند که آثار و مقالات وی در دوره قاجار مستند و معتبر هستند.
اهداف فریدون
آدمیت از منظر خود در تحقیقاتش سه هدف اصلی را دنبال می کند: نخست اینکه می کوشد مقام حقیقی اندیشه ورزان ایران را از زمان مشروطیت بازشناسد و تاثیر هر یک را در تحول فکری جدید و تکوی ...


فریدون در دانشنامه ویکی پدیا

فریدون
فریدون (آفریدون، به پارسی میانه :فریدون، اوستایی: ثْرَئیتَونَ Θraētaona) از برجسته ترین چهره های اسطوره ای ایران است. او پسر آبتین و از تبار جمشید است که با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده و او را در کوه دماوند زندانی می کند. سپس خود پادشاه جهان می شود و در شاهنامه فردوسی از پادشاهان پیشدادی به شمار می آید. فریدون، جهان را میان سه پسرش سلم، تور و ایرج بخش می کند. ایران را به ایرج می دهد ولی سلم و تور به ایرج رشک برده و ایرج را می کشند. فریدون پس از آگاهی از این رخداد ایران را به منوچهر، نوه ایرج می بخشد.
کاوه آهنگر
فریدون سه پسر داشت
نگارش اوستایی فریدون، «ثْرَئیتَونَه» (زبان اوستایی Θraētaona) و نگارش پهلوی آن Frēdōn (نویسه گردانی: plytwn') است. در زبان پارسی این نام به گونهٔ آفریدون، فَریدون و اَفریدون نیز آمده است.
بخش نخست "ثریته", "ثری" به معنای سومین، سه است ریشه نام، شاید به معنای دارنده سه قدرت و توانایی است که دربرگیرندهٔ توان رزمی، سررشته داری از پزشکی، و هنر افسونگری و جادوگری است
در ریگ ودا از کسی به نام تریتا به معنای «سومین» یاد می شود که ماجراهایش با فریدون نزدیکی دارد. همچنین لقبش تریتا آبتیه است که با اثویه پدر فریدون در اوستا همخوانی می کند. هر دو پهلوان کشندهٔ اژدها هستند. تریتا با اژدهایی به نام ویشوَ روپه viśvarupa می جنگد، این نبرد در آسمان است و بر سر گاوهایی که اژدها در غار زندانی کرده است. اژدها با گرز رعدآفرین تریته آپتیه کشته می شود و گاوها آزاد می شوند.
عکس فریدون
فریدون یکی از شخصیت های اساطیری ایران است.
فریدون (نائین)
فریدون (خدابنده)
فریدون همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مختصات: ۳۵°۵۴′۳۴″شمالی ۴۸°۰۴′۳۷″شرقی / ۳۵٫۹۰۹۵۲°شمالی ۴۸٫۰۷۶۹۶°شرقی / 35.90952; 48.07696
فریدو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فریدون در دانشنامه آزاد پارسی

در شاهنامۀ فردوسی ، پسرآبتین (اتبین) و فَرانَک و پادشاه ایران، در اَوِستا به صورت ثِرَئِتون ضبط شده است. چون ضحّاک در جست وجوی فریدون بود، او در مرغزاری با شیرگاوی به نام پَرمایون پرورد و بالید. فرانک پس از سه سال فریدون را به البرزکوه برد و او را برای پرورش به مردی پارسا سپرد، که تا ۱۶ سالگی به نگهداری او همت گماشت . فریدون، با شنیدن داستان پدر خود از فرانک، تصمیم به خونخواهی از ضَحّاک گرفت . در این هنگام، کاوه مردم را به پیوستن به فریدون برانگیخت . فریدون دِرَفش کاویانی را درفش خود کرد و فرمان داد گُرز گاوسری بسازند؛ از اَروَندرود گذشت و به بِیتُ المُقَدّس رفت . در کاخ ضَحّاک طلسم او را باطل کرد. اَرنَواز و شهرناز که در حرم ضحّاک بودند به فریدون گفتند که ضحّاک در هندوستان است؛ اما مراجعت او نزدیک است . چون خبرِ آمدن فریدون به ضحاک رسید، ضحاک از بیراهه به کاخ حمله کرد. مردم در برابر او ایستادند. فریدون آهنگ آن داشت که با گرز گاوسر ضحاک را بکشد، اما ایزد سروش از او خواست تا او را در کوه زندانی کند. فریدون کمندی از چرم شیر ساخت و با آن دست و پای ضحاک را بست . بعد به راهنمایی سروش ، فریدون فرمود تا ضحاک را به دماوند بردند و دست های او را با میخ های گران بر کوه بستند. به این ترتیب، مردم از ستم هزارسالۀ او رهایی یافتند. فریدون در آغاز مهرماه تاج گذاری کرد و جشن ها بر پا کرد و به این ترتیب جشن مِهرِگان پاگرفت . در ۵۰سالگی سه فرزند داشت . دو پسر از شهرناز و یک پسر از ارنواز. بزرگ ترین را سَلَم ، پسر میانی را تور، و آن سومی را ایرج نامید. سه دختر شاه یَمَن را به همسری این سه پسر برگزید. سپس کشور خود را در میان سه پسر خود تقسیم کرد و ایران زمین را به ایرج داد. سلم و تور، که آن را بی عدالتی می دانستند، سر به شورش برداشتند. فریدون ناگزیر ایرج را به جنگ برادران فرستاد. اما ایرج از درِ آشتی درآمد و کشته شد. فریدون ، که در انتظار بازگشت ایرج شهر را آذین بسته بود، ناگهان با سر بریدۀ او روبه رو شد. از شدت اندوه، باغ ایرج را به آتش کشید. آن گاه فریدون منوچهر، نوۀ ایرج ، را به جنگ سلم و تور فرستاد و منوچهر سر هردو را برید و برای فریدون فرستاد. در این هنگام، فریدون ، سام نریمان را به حضور خواست و منوچهر را به او سپرد و تاج شاهی بر سر منوچهر نهاد و خود پس از چندی درگ ...

فریدون در جدول کلمات

از فیلم های فریدون جیرانی
قرمز
برادر فریدون پیشدادی
کیانوش
پدر فریدون در شاهنامه
آبتین
پسر فریدون در شاهنامه
سلیم
رمانی از فریدون ادیب یغمایی
برگ وباد
ساخته رزمی مرحوم ناصر مهدی پور در سال 75 با بازی فریدون مالکی و فریبا حیدری
شوک
ساخته رزمی مرحوم ناصر مهدی پور در سال 75 با شرکت فریدون مالکی و فریبا حیدری
شوک
ساخته فریدون جیرانی با بازی لیلا حاتمی | پرویز پرستویی و آتیلا پسیانی
ابواتش
ساخته فریدون حسن پور با بازی پرویز پرستویی و شهاب حسینی
منو زیبا
ساخته فریدون حسن پور با حضور پرویز پرستویی | شهاب حسینی | صادق صفایی و دریا آشوری
منو زیبا

فریدون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا سلطانی
اسم های هم اوا[[فرهاد]] [[فرزین]] [[فرزاد ]]
محمدصادق
فرید ون=بی مانند بی مثال
پرویزی

چشمه پهن فریدون.گیلانغرب.کلهر.کرمانشاهان
روستای از توابع گیلانغرب کرمانشاه هست.به اسم یکی از کدخدیان بزرگ ایل سیاسیاه کلهر در غرب ایران می باشد.
شخصیتی اصیل واریایی بوده...
درود...
امیر فروزند
تنها روزی ده سه گانه
فریدون
نام یکی از شخصیت های شاهنامه.نیکوکار.....
فریدون
فریدون= فر ایدون = جاودانه
فریدون
فریدون و فرخ فرشته نبود.
ز مشک ز انبر شرشته نبود


فریدون
پاک سرشت
حمید
غار فریدون.اصفهان -جرقویه سفلی -غاری در کوههای مابین جرقویه وشهرضا -گنج*
Fereydoun
فریدون یکی از اسم های پادشاهان ایران است.فریدون در لغت میتوان به معنای پاک و ناب نام برد.
فریدون یکی از اسم هایست تک و خوشگل که دخترا هم خیلی این اسمو دوست دارند.
محمد رضا رئیسی
فریدون رئیسی یکی از هشت فرزند پدر بزرگم بود بسیار زیبا وخوش تیپ وپرستیج بسیار بالا روحش شاد ویادش گرامی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
احمد شه وری
در زبان پهلوی فرتن ، یکی از بزرگان داستانی مشترک اقوام هند و ایرانی است. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). پادشاهی است معروف که ضحاک را دربند کرد. (برهان ). برابر شاهنامه ٔ فردوسی فریدون پسر آتبین نامی است که برابر گفته حکیم توس از نسل جمشید بوده است. فریدون پس از آنکه مادرش فرانک بدو می گوید که پدرش بدست گماشته های ضحاک کشته شده است با پشتیبانی کاوه آهنگر که مردم را علیه ضحاک شورانیده است علیه ضحاک قیام می کند و با دستیاری کاوه ٔ آهنگر، ضحاک را دستگیر و در کوه دماوند زندانی می کند و از آنجا که کاوه مقام شاهی را که از طرف مردم به او پیشنهاد می شود نمی پذیرد، به پادشاهی ایران می رسد. فریدون در پایان عمر قلمرو وسیع خود را میان پسرانش سلم و تور و ایرج تقسیم می کند و ایران را به ایرج می سپارد. سلم و تور توطئه می کنند و ایرج را به قتل می رسانند. و جنازه ٔ ایرج را نزد پدر می آوردند و فریدون مقام ایرج را به پسرش، منوچهر، که پس از کشته شدن ایرج از کنیزی متولد می شود می دهد و منوچهر پس از آنکه بزرگ می شود به جنگ عموهای خود سلم و تور می رود و آنها را از میان برمی دارد و بدین ترتیب بنیان جنگهای ایران و توارن نهاده می شود. فریدون در پایان سلطنت پانصد ساله ٔ خود تاج شاهی را بر سر منوچهر می گذارد و از این جهان رخت برمی بندد. فریدون در ادبیات فارسی بعنوان مظهر نیگوکاری مورد تشبیه قرار گرفته است.
علی باقری
فریدون :فریدون در زیبا شناسی ادبی و شعر و ادبیات نماد و مظهر عدل و ظلم ستیزی و ضحاک ،مظهر ستمگری است.
می که فریدون نکند با تو نوش
رشته ی ضحاک بر آرد ز دوش
یعنی : اگر فریدون باده را بیاد تو نخورد مار ضحاک از دوشش بر آمده و او را هلاک می کند.
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص۲۲۴.
باب
فریدون -مرد
فریدون مارندگانی
فریدون=مرد،عاشق،فروتن،زیبا،خوش تیپ،و...واقعا اسم زیبایست ممنونم از مادر پدرم که اسم فریدون برام‌انتخاب کردن💞💞💞💞💞
فریدون
یاد فریدون فرخزاد شهید راه آزادی بخیر باد ابرمردی که جانش را در راه بیداری و آگاه کردن مردم فدا کرد.
فریدون همچنین در شاهنامه ضحاک ماربدوش را شکست میدهد و من میدانم در روزی نزدیک فریدون ها و کاوه ها ایران را از بند ضحاک(خامنه ای)نجات خواهند داد.آنروز نزدیک است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فریدون شاهنامه   • فریدون روحانی   • فریدون برادر روحانی   • فریدون فرخ فرشته نبود گنجور   • شعر کامل فریدون فرخ فرشته نبود   • ابریشم سفید   • نام پسران فریدون   • جناح لشكر   • معنی فریدون   • مفهوم فریدون   • تعریف فریدون   • معرفی فریدون   • فریدون چیست   • فریدون یعنی چی   • فریدون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فریدون

کلمه : فریدون
اشتباه تایپی : tvdn,k
آوا : fereydun
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس فریدون : در گوگل

آیا معنی فریدون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )