ابتین

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ اسم ها

اسم: آبتین (پسر) (فارسی، اوستایی، پهلوی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: ābtin) (فارسی: آبتين) (انگلیسی: abtin)
معنی: نفس کامل و انسان نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک، از شخصیت های شاهنامه، ( اَعلام ) آپتین و آتبین، ( در اعلام ) نام پدر فریدون که صحیح آن آتبین است آتبین، روح کامل، انسان نیکو کار، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
برچسب ها: اسم، اسم با ا، اسم پسر، اسم فارسی، اسم اوستایی، اسم پهلوی، اسم تاریخی و کهن
اسم: ابتین (پسر) (فارسی)
معنی: آبتین، روح کامل، انسان نیکو کار، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
برچسب ها: اسم، اسم با ا، اسم پسر، اسم فارسی

لغت نامه دهخدا

( آبتین ) آبتین. [ ب ْ / ب ِ ] ( اِخ ) نام پدر فریدون ، مصحف آتبین. و صاحب برهان معنی آن را نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعداء آورده است.

فرهنگ فارسی

( آبتین ) آتبین
نام پدر فریدون

دانشنامه عمومی

آبتین. آبتین (آتبین) نام پدر فریدون، پادشاه پیشدادی است. او دومین کسی است که گیاه مقدس هوم را می فشرد و به پاس آن فرزندی شایسته ای چون فریدون به او عطا می شود. آبتین توسط سربازان ضحاک گرفتار و کشته شده مغز سرش را خوراک ماران ضحاک می کنند.
برزین
کیقباد
جاماسپ
هوم
نام او در اوستا به صورت آثویه و در سانسکریت آپتیه آمده است. در برخی از کتب اوستایی و پهلوی و عربی و فارسی نیز به شکل اثوی، اسپیان یا اثفیان آمده است که هم نام او و هم لقب خاندانش است. برخی نیز نام او را «پرگاو» نوشته اند.در لغتنامهٔ دهخدا این نام به معنای روح کامل و انسان نیکوکار آمده است. همچنین آبتین به معنای کسی است که به تعالیم زردشت عمل می کند و خوش کردار، خوش گفتار و خوش پندار است. صاحب برهان قاطع، معنی آن را نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسُّعَداء آورده است.نام همسر آبتین، فَرانَک بود. آبتین نام یکی از فرماندهان و پهلوانان ایرانی نیز بوده است. .
در کتاب مجمل التواریخ و القصص، نام پدر آبتین، همایون ذکر شده است. نَسَبِ همایون به تهمورث می رسد.در آثار الباقیه عن القرون الخالیه، اثر ابوریحان بیرونی، در خصوص نسب فریدون (و به تَبَعِ آن آبتین) چنین آمده: «افریدون بن اثفیان بن گاو بن اثفیان نیکاو بن اثفیان بن شهرکاو بن اثفیان».
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

آبتین. رجوع شود به:آتبین

پیشنهاد کاربران

آتبین یکی از شخصیت های شاهنامه است. نام همسرش فَرانک و فرزند آن دو فریدون نام داشت.
در لغتنامه دهخدا این نام به معنای روح کامل و انسان نیکوکار آمده است. همچنین آتبین به معنای کسی است که به تعالیم زردشت عمل می کند و خوش کردار خوش گفتار و خوش پندار است. [۱]
صاحب برهان معنی آن را نفس کامل و نیکوکارو صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعداء آورده است.
آتبین نام یکی از فرماندهان و پهلوانان ایرانی نیز بوده است.
پاک زاد. پاک زات
من جایی خوندم که به معنای "روح مرد نیکوکار" هم هست😊
آرامش قلب ها
به پاکی آب و یا آب تینت هم معنی شده
اسم من هم آبتینه شنیدم اسم یک فرشته هم هست
ابتین. اردین. رادین
من جای دیگه خوندم به معنی روح پاک

آبتین یعنی آدم نیکوکار. فرشته هم هست
پاک پاکزاد آدمی خوب و مهربان

😇😇😘😘😘😇😇😇😇😇😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍
پاک سرشت مانند آب
بیشتر به معنی
کسی که کردار، گفتار، پندار نیک داره
به نظر من به معنای افراد نیکو سرشت است و انسان پاک زاده هم میشود
آبتین اسم برادرم هیت وجای دیگه خوندم آبتین به معنای پاکدل ، فرشته ، خوب و مهربان ، روح پاکیزه، آرامش دل ها


❤❤❤❤❤❤❤😄😄😄😄😄😄😄
آبتین نام اساطیری. تینتی مانند آب. نیکسرشت. نام پدر فریدون در شاهنامه.
اسم برادر من هم آبتین است
ومعنی اصلی آبتین<<عمل کننده به دین زرتشت است>>
روحی پایان ناپذیر و کامل
اسم پسر من ابتین است
گفتار نیک پندار نیک کردار نیک
پدر فریدون
همسر فرانک
یا پسر جمشید یا از خاندان جمشید

نام پسر من آبتین . به معنای گفتار نیک . پندار نیک. کردار نیک . نام پدر فریدون که ضحاک مار دوش را کشت
نام پسر منم آبتین. . شخصیتی در شاهنانه هست و به معنی کردار نیک. پندارنیک. گفتارنیک.
اسم پسرمنم آبتین واسم دخترم آوین
کاربران گرامی. در قسمت درج پیشنهاد، صرفاً جهت معنا و مفهوم یک واژه در نظر گرفته شده؛ نه درج خاطرات و پانویسی
آبتین نام اصلی ایرانیست و خیلی هم زیباست. نام پسر عزیز من هم آ بتین جون
آبتین هم خوش آوا هست هم خوش معنی و اصیل و افتخار میکنم ک اسم پسرم رو اصیل ایرانی انتخاب کردم💜
بنظر من ریشه از اب تینت داره به معنای پاک زاد
در اوستا " آتویان"
یکی از معانی آبتین همان آبگین است و به معنای جیوه یا سیماب است که آبگینه به معنای آیینه هم به دلیل جیوه اندود بودن شیشه است . در متون اوستایی و پهلوی هم میبینیم که آبتین از اثفیان می آید که به معنای ترسان و لرزان است و به نوعی از خاصیت لرزان بودن و گسستگی پیوستگی جیوه برای انتساب این واژه به آن استفاده شده است.
فریدون که بودش پدر آبتین
شده تنگ بر آبتین بر زمین
در بیت فوق آبتین در مصراع اول نام پدر فریدون و در مصراع دوم سیگاب یا جیوه است و فردوسی این جناس را به زیبایی استفاده کرده است.
ابتین همچنین به معنی روح پاک هست
ابتین بسیار نام زیبایی است
آبتین اسم اصیل ایران باستان میباشد. معنی آبتین یعنی آب دیده. که میشه قوی و نیرومند
اسم آبتین با اسم آترین
یا ساتین قشنگ میشه 😍
ب معنای پاک سرشت روح کاملو انسان نیکوکا و عمل کننده ب کردار نیک گفتار نیک رفتار نیک
زیباترین اسمیه ک هم از نظر آوا هم از نظر معنی تاالان شنیدم و اولش با آب مایه حیات بودن میاد لذت میبرم هروقت پسرم رو صدا میزنم این اسم برازنده پسرمه 😍😍😍😍😍😍
اسم پسر در زبان لری بختیاری به معنی
آب چشم، اشک
تین در زبان لری بختیاری به معنی چشم
آب=حیاط ، زندگی
معنی عربی ( تین ) =انجیر
اسمی با معنی دو زبان متفاوت ( آب انجیر )
قشنگ ، اصیل، با معنی، ودر خور شخصیت آقا پسرهای ایرانی الاصل
پسر خودمم . . . . . . . .
انسان نیکوکار پاک دامن نام پدر فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه
به معنای فرشته . پاک تینت. و پسر فریدون یکی از شاهان قدیمی اسم آبتین رو از فیلم مانکن پسندیدم بنظرم اسم خیلی زیبایی هست
ما کوردها همواره سعی میکنیم از اسم های اصیل وایرانی برای فرزندانمان استفاده کنیم
ما کوردها همیشه سعی میکنیم از اسم اصیل و ایرانی برای فرزندانمام استفاده کنیم
اسم پسر من آبتین هستش و به خودم افتخار میکنم. پسرم خدا رو شکر تمام صفات خوب اسم آبتین رو داره. {بیایید اسم فرزندانمان را ایرانی انتخاب کنیم}
ب نظر من یک اسم ایرانی واقعی . روح پاک سرشت
نیکو سرشت نیکو نهاد
روح کامل . انسان نیکوکار
آبتین به معنای انسان نیکوکار و پاک سرشت همچون پدر عزیزم: )
اسم داداش کوچولوی منم آبتین هست
آبستن یعنی. انسان نیکو کار و نیکو سرشت و روح پاک.
آبتین و راتین و هامین و راستین با هم قشنگ میشن😂

آبتین میشه روح پاک و اسم یه فرشته
اسم، دوقلوهای من. . آبتین و رامتین هست
اسم آبتین بسیار زیباست و ایرانی اصیل، اسم اوستایی
از شخصیتهای شاهنامه هست
اسم آبتین رو بسیار دوست دارم
:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " آبتین" می نویسد : ( ( آبتین که در ریخت "آتبین" نیز به کار رفته است، در اوستا، آثْبیه بوده است؛ریختی از آن در پارسی اثفیان است یا اسفیان. بر پایه ی هنجارهای زبان شناختی، بدان سان که در ریشه شناسی فریدون نیز بر رسیده آمد، این نام در ریخت نوین خویش می بایست اهفیان می شد. این نام نیز، چون نام فریدون وام واژه می تواند بود و برآمده از گویشی بومی؛ "آبتین" نیز در شاهنامه به جای " اثفیان " به کار رفته است می تواند بود که از آبپتَیئنه برآمده باشد که آپتیه، همتای این نام را در سانسکریت فرا یاد می آورد.
آبتین از "موبدان هوم" است و پس از پدر جمشید، دومین کس است که در جهان پیکرینه و " استومند"، گیاه سپند هوم را می فشارد و آب آن را می گیرد؛ به پاداش این کار، فریدون برای وی زاده میشود. ) )
( ( فریدون که بودش پدر آبتین
شده تنگ ، بر آبتین بر، زمین ) )
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 298. )

من دنبال یه اسم میگشتم که به آیلین بیاد. اسم آبتین رو پیدا کردم. خیلی اسم جذاب وشاهانه ای بود. من خیلی خوشم اومد .
اسم زیبا و دل نشینی ، آبتین اسم درمانگر کوروش هخامنشی هم بود
پدر آبتین عاشق پسرمم همچون عاشق مامانشم ودستشو میبوسم به خاطر به دنیا آوردن زیبا ترین خلقت خداوند خدایا شکرت
ترکیب بین اسم ایرانی و یونانی است که اسم آب به معنای آبیرا و تین در زبان یونانی تینوس که در ترکیب آن دوتا معنی اژدها در زبا نیونان را میدهد
کسانی که اسمشان آبتین است یک خبر خوشبرایشان دارم چون من میخواهم برگرفته از این اسم یک بازی ویدیویی برای پلستیشن بسازم که چیزی مربوط به اژدهایان است اگر تلق مورادم پیش رود میخواهم اسمش را افسانه آبتین: طلوع اژدها بگذارمش
کسی که حرف خوب می زنه

آبتین ( آتبین ) نام پدر فریدون، پادشاه پیشدادی است. او دومین کسی است که گیاه مقدس هوم را می فشرد و به پاس آن فرزندی شایسته ای چون فریدون به او عطا می شود. آبتین توسط سربازان ضحاک گرفتار و کشته شده مغز سرش را خوراک ماران ضحاک می کنند. منم ابتینم

از نظر من همچون معنی آبتین که میشه روح کامل خود اسم آبتین هم یه اسم کامل و زیبا هست اسم پسر پهلوان من هم آبتین هست همیشه از این بابت خوشحال هستم که مثل خیلی از آدم ها اصالتم را از دست ندادم و به آریایی بودنم افتخار میکنم
انسان کامل و اسم پسر عزیزم زیباترین اسمی که تا به حال شنیدم.
ابی یعنی بزرگ، برادر بزرگ
تین یعنی روح
ریشه اوستایی هم ندارد
اسم : آبتین - نوع: پسرانه - ریشه اسم:اوستایی - پهلوی - معنی: ( تلفظ ābtin ) نام پدر فریدون که صحیح آن آبتین است - روح کامل، انسان نیکوکار، نام شخصیت در شاهنامه😆😆😆

اسم منم آبتینِ😊😊😊😊
اسم ایرانی انسان کامل و نیکو کار افتخار میکنم اسم پسرم ابتین
ایرانی اصیل
آبتین اسم پدر فریدون شاه که درست آن آتبین است اما تلفظ راحت آن آبتین است .
آبتین به معنی آدم مهربان و در شاهنامه به معنی کسی که پدر فریدون شاه بود و کسی که ضحاک شاه او را کشت .
آبتین :
آبتین، انسان نیکو کار، روح کامل، از شخصیت های شاهنامه، نام پدر فریدون ( پادشاه پیشدادی ) .
آبتین : آبتین به معنی روح کامل، انسان نیکو کار.
آبتین : روح کامل، انسان نیکوکار، ریشه: اوستایی_پهلوی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما